Ugrás a tartalomra

Bázisintézmény

Őszi pedagógiai napok

2018. október 9-én, a Tiszavasvári Általános Iskola, mint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye, az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ által hirdetett Őszi Pedagógiai Szakmai Napok rendezvénysorozatba kapcsolódott be. Kiemelt témái a képességfejlesztés, differenciálás, hátránykompenzáció, a pedagógiai mérés-értékelés, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatása és a hátránnyal küzdők segítése.

„Dübörög a ritmus…” címmel ritmikai- és szolmizációs készség fejlesztése volt középpontban katonazenén, magyar népdalokon és mai modern zenén keresztül bemutató óra keretében. Zenei formaérzék, ütemérzék, ritmusérzék fejlesztése ritmushangszerek segítségével, mely Erdei-Dankó Eszter tanító által valósult meg 3. osztályban.

Fel! Fel! Felvételire! Képességfejlesztés magyar órán. Az óra célja, olyan típusú kompetenciafeladatok megoldása, amely elősegíti a központi felvételi feladatsor sikeres megírását. Cél a helyesírási, nyelvtani, irodalmi ismeretek kreatív módon történő alkalmazása differenciált csoportmunkában 8. osztályban. A magyar órát Bunda Józsefné magyar nyelv és irodalom szakos tanár tartotta.   

IKT alkalmazása a 3-4. osztályban. Tudásmegosztás, tanulás-tanítás támogatása. A műhelymunkát vezette: Szűcsné Kálnási Anna mesterpedagógus szaktanácsadó. 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók azonosítása műhelymunka keretében.  A műhelymunkát Herczegné Kovács Irma mesterpedagógus szaktanácsadó tartotta.

Bázisintézményi programunk célja, hogy a tudásmegosztás, a tapasztalatcserék járuljanak hozzá a pedagógusok pedagógiai-módszertani kultúrájának bővítéséhez. A visszajelzések alapján ez sikerült is. Tartalmas, hasznosítható tudást szerzett az iskolánkba idelátogató 50 pedagógus.

 


 


 

 

Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok

A Tiszavasvári Általános Iskola, mint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye, az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ által hirdetett Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok rendezvénysorozatba kapcsolódott be 2018. április 16-án.

Programjaink célja a pedagógiai mérés-értékelés, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatása és a hátránnyal küzdők segítése.

Ennek keretében a közeli és távolabbi iskolákból érkező ötven kolléga három műhelymunkán vehetett részt.

Bemutató foglalkozás keretében ismerhették meg, hogy hogyan fejlesztjük tanulóink személyiségét drámajátékokkal Nagyné Lakatos Éva - pszichológus segítségével.

A Komplex Instrukciós Programmal ismerkedhettek meg a pedagógusok egy 3. osztályos magyar bemutató órán Jóniné Nagy Zita tanítónővel.

Információt kaptak a jelenlévők, hogy a DIFER méréssel és fejlesztéssel kapcsolatos módszerek és ismeretek birtokában hogyan érhetjük el azt, hogy az iskolába járás öröm legyen - Hegyesné Tóth Márta - matematika-fizika szakos általános iskolai tanárnővel és pedagógiai mérés-értékelés szaktanácsadó, mesterpedagógussal.


 

 

 


„Bemutatkoznak a Bázisintézmények”

2017. október 3-án, kedden az Oktatási Hivatal Bázisintézményeiben – a Tiszavasvári Általános Iskola és az Egyesített Óvoda - a „Bemutatkoznak a Bázisintézmények” bemutató foglalkozásain vehettek részt a megyéből érkező pedagógusok, óvodapedagógusok.

A szakmai nap megnyitóján jelen volt Gaszperné Román Margit a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója, a Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ képviselői, Moravszky Zsoltné az Egyesített Óvoda intézményvezetője és Halász László a Tiszavasvári Általános Iskola intézményvezetője. A programmegnyitó után a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola Vackor kamara néptánccsoportjának bemutatóján Szilágysági táncból kaptunk ízelítőt, majd az intézmények telephelyeiken megtartották bázisintézményi bemutatkozásukat.

A Tiszavasvári Általános Iskolában a következő bemutató foglalkozások közül választhattak az érdeklődők:

Színes levelek - A betű, a szó, a mondat és a szöveg kapcsolata - 3. évfolyam magyar tehetségcsoport Bárány Attila tanítóval;
Játsszunk matematikát! – Játékos matematikai feladatok megoldása - 3. évfolyam matematika tehetségcsoport Szűcsné Szakács Ildikó tanítónővel;
Nyelvi játékok - 8. évfolyam magyar tehetségcsoport Nagyné Gorzó Erika - magyar szakos általános iskolai tanárnővel;
Mérés, mértékegységek - 6. évfolyam matematika tehetség csoport Kató Ildikó matematika-fizika szakos általános iskolai tanárnővel.

A választott bemutató óra után lehetőség nyílt az órák megbeszélésére, azok szakmai értékelésére.

Kora délután az Őszi Pedagógiai Szakmai Napok keretén belül Kánya Erika matematika –fizika szakos tanárnő 5. osztályos tanítványaival a gyakorlatban mutatott be egy - az intézményünk Vasvári Pál út 97/a szám alatti telephelyén már bevezetett és alkalmazott Komplex Instrukciós Program (KIP) alapján felépített - matematika gyakorló órát. Az ezt követő óramegbeszélésen a KIP-el kapcsolatos megoldásokról, tapasztalataikról szóltak az érintettek: az intézményvezető és az órát tartó pedagógus, majd szakmai beszélgetéssel, kérdésekkel, válaszokkal zárult ez az igen tartalmas nap.

 MEGHÍVÓ


Tiszavasvári Általános Iskola az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

 

Az Oktatási Hivatal 2016. decemberében pályázatot írt ki az "Oktatási Hivatal Bázisintézménye" cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központja illetékességi területén működő köznevelési intézmények pedagógiai eredményességének növelése érdekében pályázhattak azok az intézmények, melyek nyitottak arra, hogy szakmailag támogassák a köznevelési intézmények szakmai tevékenységét, munka eredményességét.

A pályázat célja, hogy kiválasztásra kerüljenek azok az intézmények, amelyek megosztják jó gyakorlataikat a megye intézményeivel, pedagógusaival, helyet biztosítanak továbbképzések, versenyek, műhelymunkák, bemutató órák számára. A benyújtott páylázat elbírálása után a bíráló bizottság és a Pedagógiai Oktatási Központ javaslatára az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese meghozta a döntést, mely alapján a Tiszavasvári Általános Iskola elnyerte az "Oktatási Hivatal Bázisintézménye" címet.

A Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett Tavaszi Szakmai Napok keretén belül került sor az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím átadására.

A bázisintézmény jó gyakorlatai:

- Mérés - mintaadó intézmény - mérési jó gyakorlatok

- Hétszínvilág versenysorozat - 7 fordulós komplex levelezős házi verseny 3-4. osztályosok részére

- Tehetség kerestetik! - tehetséggondozó program

 

Kapcsolattartó: Hegyesné Tóth Márta

Telefon: 06-42/275-118

E-mail: tvasvari-iskola [at] freemail [dot] hu