Ugrás a tartalomra

Covid-19 információk

 

igazoltan fertőzött tanulók száma intézményünkben igazoltan fertőzött pedagógusok száma intézményünkben
1 6

Tisztelt Szülők, kedves Gyerekek!

Ezúton szeretném tolmácsolni Prof. Dr. Kásler Miklós Emberi Erőforrások Minisztere javaslatait az őszi szünetre vonatkozóan:

A gyerekek a kontaktusszám csökkenése érdekében lehetőleg családjukkal töltsék el a szünidőt!
Fontos, hogy a gyerekek lehetőleg kerüljék el azokat helyszíneket, rendezvényeket, ahol zárt térben sokan vannak!
Minimalizálják az iskolatársaikkal vagy más intézmények diákjaival is a közös, a vírus terjedése szempontjából kockázatos programokon való részvételüket!
Az idősek védelme érdekében a nagyszülőkkel kizárólag egészséges állapotban, a védelmi intézkedések betartásával történjen személyes érintkezés!
Fontos, hogy a tanulók, a családok igyekezzenek a lehető legkevesebb családon kívüli szociális érintkezés mellett, pihenéssel és feltöltődéssel tölteni a szünet napjait!

Ráduly Zsolt
intézményvezető


Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

A Kormány a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX.18.) Korm. rendeletében 2020. október 1-től kötelezővé teszi az intézménybe érkezéskor a foglalkoztatottak és tanulók testhőmérsékletének mérését.

Az előírás zökkenőmentes megvalósítása érdekében kérjük, hogy a diákok az alábbi mérési pontokon lépjenek be az intézménybe:

 

KISUDVAR felőli bejárat – Iskolabusszal érkező tanulók

FŐbejárat – 1., 2., 3., 4., 5. évfolyam

UDVAR felőli bejárat – 6., 7.,8., évfolyam

 

2020. október 1-től intézményünkben szünetekben a folyosón minden esetben kötelezővé tesszük a maszk használatát! Kérjük a szülőket, biztosítsák gyermekeiknek a maszkot!


 

Az Operatív Törzs által összeállított általános szabályrendszer, mely összefoglalja azokat a magatartási szabályokat, melyeket koronavírus járvány idején a különböző élethelyzetekben mindenkinek érdemes betartani.

Magatartási szabályok különböző élethelyzetekben

 


 

A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola járványügyi intézkedési terve a 2020-2021. tanévben a járványügyi készenlét idején

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az Operatív Törzzsel együttműködve, intézkedési tervben foglalta össze a szükséges intézkedéseket a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről.

 

A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskolában az alábbi eljárásrendet alkalmazzuk a 2020-2021. tanévben a járványügyi készenlét idején

 

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉS

Az intézmény épületeiben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás történik a tanév megkezdése előtt. Az Oktatási Hivatal honlapján Tanévnyitó 2020 címen aloldalt alakított ki, amelyen keresztül az aktuális információk mellett a járvány elleni védekezésre való felkészüléssel kapcsolatos és a köznevelési intézményeket érintő kiemelt hírek, tájékoztatók, feladatok kerülnek közzétételre.

 

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.
Bejáratok használat iskolába érkezéskor: főbejárat – alsó tagozat, oldalsó bejárat 5. 6. évfolyam, testnevelés folyosó bejárata: 7. 8. évfolyam.

Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
A szülők az iskola épületébe kizárólag maszkban hivatalos ügyintézés céljából léphetnek be, lehetőség szerint telefonon előre egyeztetett időpontban. Időpont a következő telefonszámon kérhető: 06 42 275 - 118
Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt.
Minden szükséges intézkedést megteszünk az intézményben az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.
Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről.
A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
A közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság.
A folyosó csak közlekedésre használható, a tanulók szünetben az osztályteremben, illetve az udvaron tartózkodhatnak.

Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában és az ott tartózkodás idején a szájat és orrot eltakaró maszk viselése ajánlott.
A tornaterem, tornaszoba, a nyelvi bontó termek, az informatika és vizuális kultúra termek kivételével az osztályok ugyanazt a tantermet használják. Ezekben a tantermekben a felületfertőtlenítést  minden szünetben elvégezzük, az osztálytermekben naponta történik a fertőtlenítés.
A testnevelés órákat az időjárás függvényében  szabad téren tartjuk. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.
A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a testnevelés órák előtti és utáni öltözésnél az öltözőkben történő csoportosulás elkerülése érdekében a következő kerül bevezetésre: a lányok a két öltözőt használják, a fiúk az osztályteremben öltöznek át, utcai ruháikat a szekrénybe, iskolatáskájukat a tanterem hátsó részébe helyezik.
Az iskolai büfében történő vásárlásra a következő szabályok vonatkoznak: sorban állás a felfestett matricákon a védőtávolság megtartásával. Az 1. órai szünet után kizárólag alsó tagozatos tanulók, a 2. óra utáni szünettől kezdődően a felső tagozatos diákok vásárolhatnak.

Az iskolabuszra vonatkozó előírások:

Az iskolabuszon a maszk viselése KÖTELEZŐ!
Minden tanuló csak arra a járatra szállhat fel, amelyen az előzetes beosztás alapján szerepel.

Nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, kulturális program) rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra: létszámkorlát szigorú betartása – a résztvevők körének korlátozása, az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés).
Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások  belföldi megvalósítását is mellőzzük.
Személyes megjelenéssel járó szülői értekezleteket nem tartunk, a szükséges információkat elektronikus felületeken küldött üzenet formájában juttatjuk el a szülőkhöz, valamint az osztályfőnökök folyamatosan tájékoztatják a szülőket az aktuális információkról.

 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használata minden belépő számára kötelező.  Az intézményben, étkezések előtt és után, alaposan mossunk kezet vagy fertőtlenítsük a kezünket (a tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).
A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet kiegészítünk a folyosón elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel.
Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk.
A személyi higiéne alapvető szabályairól a tanulóknak  részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást adunk.

Felhívjuk a tanulók figyelmét az úgynevezett köhögési etikettre: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés.
A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek  (a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.
Az iskolában használt taneszközöket, sporteszközöket rendszeresen fertőtlenítjük.

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor törekszünk a környezet vírusmentességének a megőrzésére.
Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására és kézfertőtlenítésére.

Ebédeltetésre vonatkozó szabályok:

Az ebédlőben egyszerre maximum 80 fő tartózkodhat.
Az ebédeltetés osztályonként történik, az előzetesen kialakított beosztás szerint. Minden tanuló az osztályára vonatkozó 20 perces idősávban ebédelhet.
Sorban állásnál és ebédelés közben is kötelező a védőtávolság betartása.
Az ebédeltetési idősávok között gondoskodunk a felületek fertőtlenítéséről.

Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése.

5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az ide vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a  járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történjen.
Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.

6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége vagy pl. immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára.  A karantén  időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett,  részt vehet az oktatásban.
A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint járunk el.

7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén értesítjük a szülőt/gondviselőt akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát, és azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmény elfogad, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján tesszük meg a szükséges intézkedéseket.

8. KOMMUNIKÁCIÓ

Felhívjuk az iskola közösségéhez tartozók – szülők, pedagógusok, tanulóink – figyelmét, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak.

Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein lehet/kell követni.
Az aktuális intézményre vonatkozó információkat folyamatosan közzé tesszük:

az iskola honlapján: http://www.tiszavasvari-iskola.hu/
az iskola facebook oldalán: https://www.facebook.com/Tiszavasv%C3%A1ri-Kabay-J%C3%A1nos-%C3%81ltal%C3%A1nos-Iskola-419827208139173
Az intézmény bejáratánál kiffüggesztve.
További információért fordulhatnak a szülők az osztályfőnökökhöz, valamint érdeklődhetnek az intézmény telefonszámán:

06 42 275 – 118