Ugrás a tartalomra

Digitális Témahét

Digitális Témahetek a Kabayban 2020.

2020. március 16-án a koronavírus miatt kialakult járványügyi helyzetben elkezdődött a tantermen kívüli digitális oktatás országos szinten. A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola pedagógusainak, tanulóifjúságának és családjaiknak szinte egyik napról a másikra kellett átállnia az új tanítási módszerekre. A KRÉTA rendszer köti össze az iskolát, a pedagógust a diákokkal, szülőkkel, hisz ezen felületen keresztül kerülnek kiküldésre a házi feladatok, itt kapnak és tehetnek hivatalos közlést egymásnak a felek. Emellett több osztályban, csoportban kapcsolódnak a GOOGLE tantermen keresztül egymáshoz diákok és tanárok, megkönnyítve ezzel az egymást közti kommunikációt és a feladatok rendszerének átláthatóságát. Számos online felület, tanulást segítő oldal kerül kiajánlásra, oktató videók, gyakorló oldalak, melyek mind-mind a gyerekek otthon tanulását segítik. Számítógépen, okos telefonon, tableten keresztül zajlik a házi feladatok fotózása, leadása, a fájl csatolás, ami nem mindig olyan egyszerű, de ezeket a folyamatokat néhány hét alatt megtanulták, és használják mind a tanárok, mind a tanulók és a szülők. Több, állandó internet kapcsolattal rendelkező diákkal, osztállyal tartanak pedagógusaink videóhíváson keresztüli online órát új, digitális órarend szerint is, melyek szinte teljesen zökkenőmentessé teszik a távoktatás alatti online tanulást és továbbhaladást. Mindehhez a SZÜLŐK fokozott együttműködésére, részvételére, segítőkészségére volt és van szükség, melyért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani, hisz Ők segítenek abban a gyerekeknek, hogy jelen lehessenek az „online osztályban”, tartani tudják az időtervüket, elkészítsék a feladataikat, ami a távoktatáson keresztüli digitális tanulásnál elengedhetetlen. Intézményünk ebben a különös helyzetben is elhivatottan igyekszik a minőségi oktatást biztosítani, úgy, hogy közben szem előtt tartjuk a gyerekek, családok egészségét és szabadidejét, a számítógép előtt, tanulással töltött idő egyenlő arányát a mozgással, a kreatív alkotással, a szabad játékidő biztosításával. Ez a témahetünk ettől digitálisabbra nem is sikerülhetett volna.


2019.

 

TÁI-“LOGI-SULI”

A Tiszavasvári Általános Iskola két telephellyel rendelkező intézmény, így projektünk minden eleme kiterjedt minkét telephelyre, beszámolónk közös. A programok pontos időtartama nem meghatározható, hiszen a mikrobitek márciusi érkezése óta kiemelten a Digitális Témahetünkre betervezett programelemeivel foglalkozunk egyész iskolai szinten (35 osztályban 720 gyerekkel). Kiemelten fontosnak tartjuk iskolánk partnerkapcsolatait, ennek ápolását és újak keresését, így a DTH projektünkbe is bevontunk számos belső és külső partnert is.

 • Mikro:bit ELTE T@T LABOR vándorbit csomagja 1 hónap használati időre érkezett iskolánkba március hónapban, így a fenntarthatósági és a digitális témahét központi elemévé váltak 2-8 évfolyamos diákjaink számára.
 • Együtt programozunk – elnevezésű programunkra a helyi szakközépiskola 10. és 11. évfolyamos diákjait hívtuk, hogy megismerkedjenek a Mikro:bit alapokkal és együtt készíthessünk kő-papír-olló programot segítségével. Majd az iskola visszahívására 15 fő felső tagozatos érdeklődő diákkal látogattunk a szakközépiskolába, hogy LEGO EV3 robotokat programozhassunk, megtanuljunk házilag prizmát készíteni és a CodeCombat online játék alap programozási kódjaival ismerkedhessenek a gyerekek az informatika szakos tanulók segítségével.
 • Logika házi versenyt szerveztünk iskolánk Diákönkormányzatának támogatásával és az informatika munkaközösség közreműködésével 1-8 évfolyam számára, melyet 1-2 évfolyam papír alapon, 3-8 évfolyamok digitális űrlapon töltöttek ki.

1-2. évfolyam: https://drive.google.com/file/d/1_pNGtAWXUVbvG7Bs-60K4JeY99AHi6gL/view?usp=sharing

3-4. évfolyam: https://goo.gl/forms/pAqa7K47eFEhjKW42

5-6. évfolyam: https://forms.gle/Rd1dJPZkHSPET9Wo6

7-8. évfolyam: https://goo.gl/forms/QXyK2rtMHaNYK0aL2

 • A MÉH-ÉSZ online logikai versenyhez is csatlakoztak 2. és 4. osztályos tanulóink közül többen, mind az 5 fordulón keresztül végig is kísértek.
 • Kiváló Akkreditált Tehetségpont lévén és az iskolánkba - hivatalosan 2019. szeptemberétől - bevezetésre kerülő Komplex Alap Program elemeit már ismerve és felhasználva napi gyakorlattal használunk lehetőség szerinti multidiszciplinaritással tanóráinkon, és tanórákon kívül (könyvtári órák, napközis foglalkozások, udvari felfestett játékok, versenyek …) logikai feladatokat, logikát fejlesztő eszközöket.
 • Kiemelten fontosnak tartjuk diákjaink MÉDIATUDATOSSÁGát, ezért folyamatosan tartunk felkészítő foglalkozásokat a különböző életszakaszokban, de a témahét során az osztályfőnöki órák kiemelt témája is ez volt 1-8 évfolyamig..
 • Ezen kívül a helyi Rendőrség iskolarendőrének közreműködésével az online chat, a FaceBook használatának veszélyeivel kapcsolatban vehettek részt interaktív előadáson a már aktívabb internethasználó 3-8 évfolyamos diákjaink.
 • A programhét zárásaként ÉSZKERÉK elnevezéssel logikai játék délutánt szerveztünk 1-8 évfolyamosoknak, melyre számtalan logikai játékot biztosított az iskola (rush hour, chocolate fix, malom, amőba, sodoku, quatro, quoridor, tangram, dooble, brain boksz…). Ezen kívül meghívtuk a helyi SAKK Egyesületet, és felkértük iskolánk magas szinten Rubik kockázó diákjait saját, különleges eszközeikkel, a játékok megismertetésére, hogy mutassák be, tanítsanak minket, játszanak velünk. Meghívott vendégeink voltak még egykori tanítványaink is a helyi gimnáziumból, és rész vettek a délutánon iskolánk érdeklődő diákjai is szép számmal, akik szívesen ültek le és játszottak együtt társaikkal és valamennyi játékkal.

Tantárgyak köre

 • informatika
 • osztályfőnöki óra
 • e-könyvtári foglalkozások
 • matematika
 • természetismeret
 • történelem
 • napközis foglalkozások
 • FB veszélyei érzékenyítő előadás

Évfolyamok

 • 1-8 évfolyam – iskolánk 35 osztálya

Tartalmi követelmények

Logikát fejlesztő oktatóprogramok, készségfejlesztő szoftverek, alkalmazások használata IKT eszközökkel, táblajátékok használata azok szabályainak megismerésével tantermi körülmények között. Feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet használata, tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldása IKT eszközökkel vagy azok nélkül.

Az algoritmus hétköznapi fogalmának megismerése, folyamatok leírása, algoritmusok értelmezése, megfogalmazása. Problémák megoldása, lépések egyértelmű sorrendjének megállapítása részben tanári segítséggel, részben önállóan. Tevékenység felbontása utasításokra szükség esetén tanári segítséggel.

Az elterjedt infokommunikációs eszközök lehetőségeinek és kockázatainak megismerése.

Az informatikai eszközöket alkalmazó média egyes lehetőségeinek megismerése. A média korosztálynak szóló lehetőségeinek megismerése. Különbségek a valóságos és a virtuális világban.

A személyi információk és a személyes adatok fogalmának megismerése, netikett alapjainak megismerése, be nem tartásának veszélyei, azok felismerése.

A gyerekeknek szóló legelterjedtebb elektronikus szolgáltatások megismerése. Az életkori sajátosságoknak megfelelő internetes oldalak látogatása, tapasztalatszerzés.

Belső és külső PARTNERKAPCSOLATaink erősítése.

Tanulási célok/Tanulási eredmények

Kompetenciák fejlesztése:

Személyes: Élményszükséglet, öntevékenységi vágy, kíváncsiság, igényesség, kreativitás, egyéni előrehaladás. 

Kognitív: környezettudatosság, megfigyelő-, összefüggés kereső-, összefüggés kezelő-, tudásszerző-, rendszerező, gondolkodási képesség; anyanyelvi beszéd, kommunikációs képesség, lényegkiemelő képesség, ok-okozati képesség, tanulási képesség. 

Szociális: együttműködés, kooperatív készség, felelősségvállalás, empátia, véleményalkotás, véleménynyilvánítás, kommunikatív képesség, tolerancia.

Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók tudjanak

 • készségfejlesztő játékokat használni IKT környezetben, vagy azon kívül.
 • interaktív kapcsolatot tartani az IKT segítségével.
 • legyenek képesek személyekhez vagy más tantárgyi tartalmakhoz kapcsolódó adatok megfelelő kiválasztására, rögzítésére, információforrások megfelelő használatára.
 • problémamegoldás során legyenek képesek az információt kifejezni beszéddel, írással, rajzzal, jelekkel; ismerjék az algoritmus hétköznapi fogalmát; legyenek képesek a problémák megoldására felnőtt segítséggel.
 • egyszerű helyzetekkel kapcsolatos kérdéseket megfogalmazni; irányított módon információt keresni; ismerjék néhány infokommunikációs eszköz lehetőségeit és kockázatait.
 • Ismerjék a személyi információk és a személyes adatok fogalmát; a netikett alapjait; a gyerekeknek szóló legelterjedtebb elektronikus szolgáltatásokat.

 

 

galéria

 

 Projektünk részletes bemutatása, leírása