Ugrás a tartalomra

Fenntarthatósági témahét

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma intézményünket a fenntarthatóságra nevelés egész intézményes megközelítése melletti elkötelezettségünkért 2018. szeptember 1. napjától ÖRÖKÖS ÖKOISKOLAI címmel minősítette. E cím elismerése annak a több évtizedes pedagógiai és intézményvezetési folyamatnak, melynek eredményeképp diákjaink és környezetük számára természetessé válik az egészség-, és környezettudatos életmód, a fenntarthatóság iránti nyitottság és aktívan részt vesznek ezen elvek megvalósításában. Tanulóink az idei tanévben már eddig is aktív szerepet vállaltak a VÍZ témával kapcsolatosan számukra szervezett tanórákon és a tanórán kívüli foglakozásokon, programokon melyeket elmondásuk szerint nagyon élveztek. Nagy érdeklődéssel követik a 2019. március 18.-22. közötti témahéthez kapcsolódó eseményeket, de szorgosan készülnek a tanév hátralévő időszakában előttünk álló témához kapcsolódó programokra is.

2019. március 22., a Víz Világnapjának dátumához kapcsolódóan döntöttünk intézményünk első témahétének tanévet és egész intézményt átfogó projektjeként „ A VÍZ” téma mellett, melynek keretében a hét során tervezünk multidiszciplinárisan tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat is.

 

A hét eseményei GALÉRIÁBAN

 

Megvalósítás helye:

Tiszavasvári Általános Iskola

 

Megvalósítás ideje:

2018/2019 tanév, 2019. március 22-25.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma intézményünket a fenntarthatóságra nevelés egész intézményes megközelítése melletti elkötelezettségünkért 2018. szeptember 1. napjától ÖRÖKÖS ÖKOISKOLAI címmel minősítette. E cím elismerése annak a több évtizedes pedagógiai és intézményvezetési folyamatnak, melynek eredményeképp diákjaink és környezetük számára természetessé válik az egészség-, és környezettudatos életmód, a fenntarthatóság iránti nyitottság, aktívan részt veszünk ezen elvek megvalósításában. Tanulóink az idei tanévben már eddig is aktív szerepet vállaltak a VÍZ témával kapcsolatosan számukra szervezett tanórákon és a tanórán kívüli foglakozásokon, programokon melyeket elmondásuk szerint nagyon élveztek. Nagy érdeklődéssel követik a 2019. március 18.-22. közötti témahéthez kapcsolódó eseményeket, de szorgosan készülnek a tanév hátralévő időszakában előttünk álló témához kapcsolódó programokra is.

2019. március 22., a Víz Világnapja. E jeles dátumhoz kapcsolódóan döntöttünk intézményünk első témahétének tanévet és egész intézményt átfogó projektjeként „ A VÍZ” téma mellett, melynek keretében a hét során tervezünk multidiszciplinárisan tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat is.

Céljaink:

Az egész tanév során kitűzött célunk fejleszteni diákjaink közvetlen és tágabb természeti környezetéhez való viszonyulást; környezettudatos magatartás kialakítani bennük, tevékenykedtető, élményszerű, játékos, tapasztalatszerző kooperatív munkaformával. 
A tanulóink

 • ismerjék fel a víz fontosságát, a szerepét a természetben, az élet kialakulásában és fenntartásában, felhasználhatóságát, védelmét,
 • ismerjék meg a vizet, életünk fő elemét, mint anyagot,
 • ismerjék Magyarország, közvetlen környezetünk vizeit,
 • ismerjenek meg néhány irodalmi, zenei illetve képzőművészeti vízzel kapcsolatos alkotást, mint a víz szépségének, erejének kifejezőit,
 • partnerkapcsolatok erősítése.

Kompetenciafejlesztés területei:

Személyes: Élményszükséglet, öntevékenységi vágy, kíváncsiság, igényesség, természeti jelenségek művészi kifejezésének képessége, finom motorika. 

Kognitív: Holisztikus szemlélet, környezettudatosság, megfigyelő-, összefüggés kereső-, összefüggés kezelő-, tudásszerző-, rendszerező, gondolkodási képesség; anyanyelvi beszéd, kommunikációs képesség, lényegkiemelő képesség, ok-okozati képesség, tanulási képesség. 

Szociális: együttműködés, kooperatív készség, felelősségvállalás, empátia, véleményalkotás, véleménynyilvánítás, kommunikatív képesség, tolerancia.

Iskolakép:

A tantermek díszítését a rajz és technika órákon készített munkák: rajzok, plakátok, hajtogatott hajók, madarak,  vagy kivágott vízi állatok figurái, színezett víztémájú képek munkadarabjai színesítik
Folyamatosan láthatók a vízzel, takarékossággal, felhasználhatóságával, egészséges életmóddal kapcsolatos figyelemfelkeltő plakátok, szemléltető falitáblák tantermi dekorációként, vagy a bejáratnál lévő digitális képújságban is.

Tanórák:

Tanáraink a különböző tantárgyi órákon a témahét ideje alatt különbözőképp dolgozták fel a VÍZ témát.

 • Természetismeret órán a Vizek hasznosításával foglalkoztak, diákok kiselőadásán, bemutatóján keresztül ismerkedtek a horgászattal, az azzal kapcsolatos ismeretekkel, élményekkel. A gyerekek csoportmunkában feladatlapot oldottak meg, melynek témája Folyó és állóvizeink, vizek hasznosítása volt.
 • Földrajz órákon érzékenyítő rövidfilmek  (https://www.youtube.com/watch?v=gVHi5qmnfDY
  https://www.youtube.com/watch?v=mHHjosWMCx4) megtekintését követően került feldolgozásra a víz téma.
 • Testnevelés órákon megbeszélték miért is fontos, hogy megőrizzük vizeink tisztaságát, éltető erejét; a növény és állatvilágának megóvását. Ezután olyan mozgásos feladatokat, játékokat, végeztek a gyerekek, melyek jól kapcsolódnak a témához (mocsárjárás, korcsolyázó futás, „szemét szedés”, hídon átkelés, tűz-víz-repülő, békaügetés…). Úszás órán vesznek részt 4. és 6. évfolyamos diákjaink.
 • Informatika órákon plakátok, bemutatók, képversek készültek. A Digitális Témahéttel és az ennek keretében a logikus gondolkodásra nevelés témával közös találkozási pont a víz téma is. Így az ELTE T@T laborjából 1 hónap időtartamra intézményünkbe kipróbálásra érkezett 10 db Mikro:bit eszközét segítségével „vizes” programok is készültek 2-8 évfolyamos diákjainkkal.
 • A víz, mint tájleíró, hangutánzó, képzőművészeti dolog megjelentetése a különböző magyar irodalmi, ének-zene, rajz tantárgyi órákon.
 • Technikai foglalkozások keretében öntevékenykedtető módon vizes palackok újrahasznosítására is sor került.
 • Takarékoskodjunk!, mérjük meg, figyeljük meg viselkedését,  tartalommal matematika és fizika órán is feldolgozásra kerül a víz minden évfolyamon.

Tanórán kívüli foglalkozások:

Délutáni kulturális foglalkozás keretei között is ismerkedtek a gyerekek a vízzel. Érzékenyítő filmeken érdekességeket láttak a vízkristályokról, a víz körforgásáról, majd a komolyzene hangjait segítségül hívva meghallgatták Händel Vízizenéjét, miközben a szemük zárva volt, s gondolatban egy folyóparton jártak, vagy épp a vízben lubickoltak. Végül a gyerekek kívánságára megnéztek egy magyar népmesét, melynek címe ’A víz tündére’ volt. A tanév során alsó tagozatos napközis csoportok rendszeresen „víz megfigyelő” sétákra indulnak a tanév különböző évszakaiban.
A víz felhasználhatósága, lakóhelyünk vizeinek felismerése, földrajzi nevek helyesírása, vízszennyezéssel kapcsolatos feladatlapok megoldása könyvtári foglalkozásokon, képvers készítése paint-ben, mikro:bit eszközön program készítése e-könyvtári foglalkozásokon.
Víz világnapja alkalmából március 25-én iskolarádióban műsort hallhattak tanulónk.
A tanév során helyi szervezésű és térségi versenyeinken is természetismeret, angol nyelvi, Terülj, terülj asztalkám, logika versenyek központi témája.

STOP! VÍZ! LEVEGŐ! ajánlja jól bevált receptjét indulatkezelésre iskolapszichológusunk: Iskolapszichológusi és személyiségfejlesztő foglalkozásokon évek óta ajánlott kipróbálásra az indulatosabb gyerekeknek a fenti három összetevőből álló, természetes, bárhol, bármikor hozzáférhető gyógymódot, aminek egyik legfontosabb eleme a VÍZ. Hatékonyságáról a visszajelzések pozitívak, ami nem meglepő, hiszen nem új felfedezés ez. Ha érezzük a feszültséget, vagyis megy fel a pumpa, vegyük magunkat tartalékra /stop, de lehetőleg ne vészfékkel/, vagyis számoljunk magunkban háromig. Keressünk a közelben vizet, hogy le tudjuk hűteni magunkat kívül: csuklón, nyakon, halántékon futó erek átmosása hideg vízzel, és belül: egy-két pohár hideg víz elfogyasztása. Végül: engedd ki a gőzt, úgy, hogy nagy levegőt veszel az orrodon át, és erősen kifújod a szájadon keresztül nyolcszor-tízszer. Sok meggondolatlan szó és cselekedet elkerülhető ezzel az egyszerű, de nagyszerű recept beváltásával.

Iskolán kívüli foglalkozások:

Osztályaink rendszeresen kirándulnak természetbe, vízparti környezetbe. Több csoportunk látogatott az ősz folyamán a tiszalöki Erőműhöz, ahol megbeszélve a víz erejének energia célú felhasználása mellett az arborétumban madárgyűrűzésen vehettünk részt.

7. és 8. évfolyamos diákjaink biológia és kémia tárgyakból kísérleti órákon vesznek részt, melynek témája idén a hetedikeseknek a VÍZzel való kísérletezés volt.

Diákönkormányzati napunk a Városi Strandfürdőben kerül lebonyolításra.
Vízszennyezés megelőzése: csatlakoztunk városunkban a TeSzedd! mozgalomhoz, mely keretében városlakók között diákjaink is  több „vizes” területet (Fehér Szik, csónakázó tó) tisztítottak meg.
A Kábitószer Egyeztető Fórum szervezésében rendszeresen vesznek részt iskolánk diákcsapatai szüleikkel a helyi csónakázó tó melletti akadályversenyen.

Intézményünk helyet ad a városi Horgászegyesület szervezésében zajló horgász szakkör tantermi foglalkozásainak.

 

Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén.

„ A víz volt ősforrása a létnek! Mindent a víz tart fenn, ami csak van!”
(Goethe: Faust II.rész)

A felnövekvő nemzedékben fejleszteni kell a közvetlen és tágabb természeti környezetéhez való viszonyulást, ki kell alakítani bennük a környezettudatos magatartást, akár észrevétlen bevonni őket céljaink eléréséhez tevékenykedtető, élményszerű, játékos, tapasztalatszerző munkaformákkal. Ezt a nevelést már kisdiák korban el kell kezdeni, gyermekeinket ebben a szellemben kell nevelni.