Ugrás a tartalomra

Iskolánk rövid története

A nagyközség iskolái közül a legrégebbi és a legnagyobb volt a református elemi népiskola, amelyben a tanítás már 1565-ben megkezdődött.

Külön épületben tanultak a fiúk és a lányok. A 18. sz. végén a fiú osztályok száma 6, a lányoké 4 volt.

Az iskola vezetését a rektor végezte, akit oskolamesternek is hívtak. A rektorokat, akik a fiú osztályokban latint is tanítottak, háromévenként a debreceni református főiskoláról hozatták.

A gyerekeket rendszeresen járatták istentiszteletre. A 4-6. osztályos fiúk pedig temetéseken is részt vettek. A tanév végén záróvizsga volt a református templomban, ahol a szülők is jelen lehettek.

A tanítók nagy része férfi volt. Az első tanítónőt 1751-ben alkalmazták.

Az iskola 1942-től nyolcosztályos elemi iskola lett, s az osztályok száma ekkor 12, a tanulólétszám pedig 764.

Az iskola legrégebbi épülete, a Kálvin utcai, 1844-ben épült. Ebben két pedagógus szolgálati lakás is helyet kapott. A Rózsa utcán 1900-ban két tanteremmel bővült az iskola. 1912-ben készült el a környék legszebb, legnagyobb emeletes iskolája az Ady Endre út 8. sz. alatt. A II. világháború ideje alatt ebben az épületben ideiglenes katonai kórház működött, így a berendezés és a felszerelés tönkrement.

1948-ban államosították az iskolát, összevonták a református, a római katolikus és az izraelita iskolákat, valamint 7 tanyai iskolát. Ettől kezdve 1.sz. Állami Általános Iskola néven szerepel a dokumentumokban.

1956 szeptemberében ebből az iskolából vált ki a mostani Pethe Ferenc Általános Iskola.

1957. május 26-án tartották az iskola névadó ünnepségét. A Művelődésügyi Minisztérium 852-31/1957. V. sz. rendeletével engedélyezte, hogy a település szülöttének nevét viselhesse az intézmény. Ekkor lett a neve Kabay János Általános Iskola. Ezen a délutáni ünnepségen avatták fel az iskola előcsarnokában Kabay János mellszobrát.

1963-ban közös igazgatás alatt az általános gimnázium is beindult. A gimnázium1970-ben önálló lett, külön iskolaépületbe költözött.

A tanulólétszám emelkedése indokolta egy új, korszerűbb épület megépítését, melyet 1981. szeptember 1-jén adtak át.

1995- ben az iskola előkertjében Kabay János Ausztráliában élő fia jelenlétében avatták fel Sebestyén Sándor alkotását, Kabay János bronzból készült mellszobrát.

Az iskola részletes történetét Sőrés János írta meg az 1887-ben kinyomtatott Szent-Mihály község történetében. A tiszavasvári oktatási intézmények fejlődése 1945-1980-ig címmel Gál József néhai igazgató készített tartalmas feljegyzést.  Ez az írás is nagyrészt az ő munkája alapján készült.

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2007-ben a város három általános iskoláját (Kabay János Általános Iskola, Pethe Ferenc Általános Iskola, Vasvári Pál Általános Iskola) Tiszavasvári Általános Iskola néven egy intézménnyé vonta össze.
2009-ben közoktatási megállapodás kötésével a Tiszavasvári Általános Iskola Pethe Ferenc iskolaegysége a Magyarországi Magiszter Alapítvány fenntartásba került.

2019. szeptember 1-től intézményünk újra felvehette egykori névadónk, településünk híres szülötte, a morfingyártás atyja, Kabay János nevét és Tiszavasvári Kabay János Általános Iskolaként nyithatta meg újra kapuit.
Két telephelyen és iskolaépületben folyik a tanítás. Iskolaegységeink elhelyezkedésük, múltjuk, hagyományaik következtében más – más társadalmi és szociális háttérrel rendelkeznek.

Iskolánk Közoktatás minőségéért díjban részesült.