Ugrás a tartalomra

NTP - „Magyar táj, magyar ecsettel”

A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása

NTP-KKI-16-0172 „Magyar táj, magyar ecsettel”

A vers és a kép harmóniája

 

A projekt címe: „Magyar táj, magyar ecsettel”. A vers és a kép harmóniája

A projekt kezdete: 2017.01.04.

A projekt vége: 2017.06.30.

A projekt megvalósítási helyszíne: Tiszavasvári Általános Iskola Kabay János Iskolai Egység

 

Tavaly sikeresen pályáztunk a Nemzeti Tehetség Program keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatán. A Nemzeti Tehetség Program céljának megfelelve 9-14 éves, képzőművészetben és irodalomban tehetséges tanulók számára terveztünk egymásra épülő, egyéni és csoportosan végzett tevékenységekből álló 60 órás projektet, mely során linómetszetek, papírnyomatok, lírai alkotások is születtek. A 2x15 fős műhelyben a gyerekek az erdő és az alföldi táj témáin dolgoztak, majd májusban alkotótáborban is találkoztak. Irodalmi délutánnal és kiállítással fejeződött be a munka. A tanulók kitartó szorgalmukért jutalmul színházlátogatáson és filmvetítésen vehettek részt.

A tehetséges gyermekek számára különleges lehetőséget adott a program azzal, hogy a megszokottól eltérő eszközökkel, módszerekkel és környezetben dolgozhattak.Az erdei kirándulás („mágikus”erdő), a gyalogtúrák az Izra-tóhoz és a Füzéri várhoz, a Zempléni-hegységben (Pusztafalu) megvalósult alkotótábor gazdag élményt biztosított az alkotásokhoz. Vázlatokat, fotókat készítettek, verseket és élménybeszámolókat írtak egyéni és csoportmunkában.Esztétikai szemléletük formálódott, finomodott, alkotói tevékenységük kibontakozott.Alkotásaik szép száma bizonyítja motiváltságukat. Az irodalomkedvelők verseskötetet készítettek, a kis művészek kiállítást rendeztek munkáikból. A közös foglalkozások során megerősödött a kapcsolat az irodalmat és a képzőművészetet kedvelő gyerekek között. Egymás munkáját megismerve elismerték, értékelték a kimagasló teljesítményeket. Az örömteli tevékenységek (játékok, alkotás, könyvtári búvárkodás, filmnézés, színházlátogatás, vártúra, bátorságpróba, falmászás, kirándulás stb.) révén a tanulók művészeti, kulturális ismeretei gazdagodtak, mélyült esztétikai, etikai értékrendjük, képzőművészeti eszköztáruk gyarapodott, személyiségük fejlődött. A program során az előadói képességek és a vizualitás fejlesztésével kommunikációs képességeik is gazdagodtak.A természet közelsége, a szabadban való alkotás környezettudatosságra, a természet szeretetére, védelmére, szépségeinek felismerésére inspirálta a gyerekeket. Egészséges önbizalom alakítására adott lehetőséget, hogy a projektzárón bemutatkozhattak szüleik és iskolatársaik előtt.

A projektben részt vett 30 tanuló, három pedagógus és két szülő.

A projektet kidolgozta és megvalósította: Bunda Józsefné, Molnárné Balla Gyöngyi és Nyitrai Istvánné

 

NTP-KKI_16-0172

Pusztafalu- Öreg Bence

A Tiszavasvári Általános Iskola „Magyar táj, magyar ecsettel” NTP-KKI_16-0172 –es nyertes pályázatát valósítottuk meg Pusztafalun -egy zempléni kis faluban-, melynek festői szépsége biztosan megihlette volna impresszionista költőnket, Juhász Gyulát is.

A pályázat egy irodalmi – művészeti kooperációra épülő egész éves tehetséggondozó műhely foglalkozásaira lett kidolgozva. Ennek keretében 2017. május 6- tól 8-áig 30 tanuló tábori élményeket élhetett át az Öreg Bence elnevezésű szálláshelyen. Az egész év során készült rajzos, verses és prózai alkotások sorát gyarapítottuk e csodálatos hegyek között. Megérkezésünket követően egy 4 órás túrára indultunk a felújított Füzéri várhoz. A kissé fárasztó hegymászást kárpótolta az elénk táruló mesés tájkép, melynek katartikus élményét másnap délelőtt megfestették és versbe szedték a gyerekek. A vasárnapi ízletes ebéd elfogyasztását követően a szlovákiai Izra-tóhoz indultunk egy újabb hosszú sétára a Zemplén bükkös erdei ösvényén. Majd az éjszakai túrát sem hagyhattuk ki programunkból, ahol a csillagos ég alatt a Hold világította meg az utunkat. Itt már nekünk, pedagógusoknak nem kellett attól tartanunk, hogy elmaradoznak mellőlünk a gyerekek, hisz szorosan mellettünk jöttek, néha ugyan egymást ijesztgetve. És éjfélkor következett a várva várt bátorságpróba az éjszakában egy ismeretlen útszakaszon. Volt, aki egyedül vállalta a próbát, voltak, akik kissé félve, de kettesével vagy hármasával tették meg ezt az utat. Ennek megfelelően lettek a gyerekek a táborvezető- Imre bácsi által- másnap délelőtt Bátorrá, Félbátorrá és Harmadbátorrá ütve lovagi módon.

Másnap volt, aki még ihletet kapva újabb verset faragott, vázlatot készített a rajzlapjára, míg mások a táborban lévő játékokkal töltötték az indulás előtti időt. A kora délutáni balesetmentes hazaérkezésünkért köszönet a buszsofőrünknek, Pali bácsinak.

 

Bundáné  Róka Csilla  és Molnárné Balla Gyöngyi