Ugrás a tartalomra

Testvérvárosunk - Felsőbánya

Felsőbánya testvérvárosunk delegációjának látogatása városunkban

 

Október 27-én kétnapos szakmai tanácskozásra érkezett hozzánk Felsőbánya képviseletében a város polgármestere, alpolgármestere, az 1-es és 2-es számú Általános Iskola igazgatója és igazgatónője, valamint a tantestület alsós munkaközösségének tagjai.

Érkezésükkor a Polgármesteri Hivatalban dr. Fülöp Erik polgármester úr, Császár József alpolgármester úr, és Bundáné Badics Ildikó jegyzőasszony köszöntötte a vendégeket, akik tájékoztatást kaptak a hivatalban folyó munkáról, a szervezeti felépítésről és az egyes osztályok tevékenységéről.

A másnap délelőtti program a Tiszavasvári Általános Iskolában zajlott, ahol Halász László igazgató úr fogadta a vendégeket.

Elsőként az Apáczai Kiadó referense Takács Pálné tartott bemutatót az új tankönyveikről és a tanítást segítő kiadványaikról.

Ezután óralátogatások következtek, az alsós tanító nénik munkájába nyertek bepillantást. Gyermekeink nagy lelkesedéssel vették ki részüket a foglalkozásokból. Magyar nyelv és irodalom, matematika, rajz, ének-zene, természetismeret, testnevelés, angol órák változatos sorát tekinthették meg. Érdekesség volt a termekben ebben az évben felszerelt interaktív táblák használata. A felsőbányai tanító nénik elismerően nyilatkoztak a pedagógusok és a gyerekek közös munkájáról, a táblahasználat közös tanulásáról, a változatos, gyermekközpontú óravezetésekről.

A látogatások után közös tantestületi eszmecsere volt, melyen a látott órákról, és pedagógiai munkánk egészéről, valamint a testvériskolai együttműködés meghosszabbításáról egyeztettek a résztvevők.

A délután a Tiszavasvári Szakközépiskola megismerésével telt, ahol Szabó Zoltán igazgató úr volt a házigazda.

Bemutatta az iskolát, megnézték a látogatók a jól felszerelt termeket, a tanműhelyeket, beszélt az iskolába kerülés feltételeiről, az idejáró gyerekek elhelyezkedési lehetőségeiről.

 

A szakmailag értékes, baráti hangulatú találkozó végén vendégeink meghívták a tiszavasvári gyerekeket a decemberi karácsonyi fesztiváljukra, tavasszal pedig a felnőtteket egy viszontlátogatásra városukba és iskoláikba.