Ugrás a tartalomra

Nyugdíjas búcsúztató 2017.

A Tiszavasvári Általános Iskola életében 2016. február 3. jeles nap volt, ugyanis nyugdíjba vonulásuk alkalmából a dolgozók ezen a napon búcsúztatták Halászné Vári Ildikót és Sándorné Nagy Katalint. Az összejövetelen jelen voltak intézményünk jelenlegi alkalmazottai, és a diákság képviselői, akik bensőséges műsorral kedveskedtek az ünnepelteknek.  Megköszöntük az intézményünkben töltött több évtizedes odaadó, önzetlen, segítőkész munkájukat.

Halászné Vári Ildikó 1976 óta tanított a tiszavasvári Kabay János Általános Iskolában, majd jogutód intézményében a Tiszavasvári Általános Iskolában. Először napközi otthonos nevelőként, majd 1979-től ének-zene tagozatos, majd emelt szintű ének-zene oktatását végző tanítóként hosszú éveken át 1-2 évfolyamon, kisfelmenő rendszerben, számtalan gyereket vezetett be az írás, az olvasás, a számolás tudományába. Később elsőtől negyedik osztályig alakíthatta, formálhatta tanítványai személyiségét, fejleszthette 4 éven át készségüket, képességüket. A tanulókat a tudás megszerzésének útján változatos módszerekkel támogatta, a motiválás érdekében tanítási óráin modern tanulásszervezési eljárásokat alkalmazott. Nagy gondot fordított az ének-zene területén tehetséges tanulók azonosítására, képességeik fejlesztésére. Több száz tanítványa számos hangversenyen, ünnepségen, kulturális rendezvényen csillogtatta meg tehetségét. Közülük sokan az ének-zenével kapcsolatos hivatást választották maguknak, s többen óvónőként, tanítóként és ének-zene tanárként maguk is folytatják a tehetségpalánták nevelését. Tanítóként az alapozó szakaszban nem csak egy területre korlátozódott tevékenysége. Házi, térségi, megyei és országos szavaló-és mesemondó, matematika versenyeken tanulói mindig előkelő helyezéseket értek el. A „Tehetség kerestetik” megyei versenyen, a magyar nyelv és irodalom verseny gazdájaként, közel háromszáz 3.-4. osztályos tanuló versenyeztetését valósította meg. Más versenyek lebonyolításában is segítséget nyújtott.Több mint húsz éve iskolánkban újból indította a néptánc oktatást, és megalapította a Körkaréj Néptánc Együttest. Az együttesben a tehetségfejlesztés egészen az ifjúkorig tartott. Az együttes külföldön is többször megcsillogtatta tehetségét. A táncosok közül sokan élethivatásuknak választották a néptáncot. Többen a Nyírség Táncegyüttesben táncolnak. Van, aki a Honvéd Táncszínháznak; van, aki a Magyar Állami Népi Együttesnek a tagja. A néptánc területén végzett tehetséggondozásának eredményeként van „Aranysarkantyús Táncos”-a is. Sok „körkaréjosból” pedig néptánc-pedagógus lett. Töretlen tehetséggondozó munkájáért a Magyar Tehetséggondozó Társaság a „Kiváló tehetséggondozó” díjat adományozta számára.

Lelkes tanító néniként a gyerekek pihenését, feltöltődését biztosító programok szervezésére is odafigyelt. Tanév közben kirándulásokat, színház, múzeum, hangverseny látogatásokat, különböző szabadidős osztályrendezvényeket szervezett.

Az évek során megszámlálhatatlan belföldi és külföldi nyári táborban biztosította a gyerekek számára a kikapcsolódást, az élményszerzést. Nem csak a gyerekeknek, de az együtt táboroztató pedagógustársaknak is.

Ildikó a pályakezdésétől kezdve az iskola életének meghatározó tagja volt. Hozzászólásaival, véleménynyilvánításával mindig segítette az intézmény munkáját, fejlődését. Alkotó kezdeményezései fejlesztették az intézmény szervezetét. A kötelező és vállalt feladatait felelősséggel, pontosan teljesítette. Számos pályázati lehetőséget kutatott fel, írt meg és valósított meg. Munkaközösség-vezetőként tanító társai tevékenységét a segítőkészség jegyében, ötletei közreadásával nagyon jól irányította.

Ildikó néptánccsoport vezetőként és a Városi Vegyeskar kórustagjaként a város kulturális életének is lelkes tagja volt. Munkásságát „Közéleti munkáért” kitűntetéssel ismerték el a város vezetői.

Halászné Vári Ildikót munkássága elismeréseként, az évtizeden át tartó lelkiismeretes pedagógiai tevékenységéért az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szolgálati Érdeméremmel tüntette ki.

Sándorné Nagy Katalin 1986-ban kezdett dolgozni a Kabay Általános Iskolában, majd 2007-től jogutódjában folytatta munkáját 2017. január közepéig. A több évtizedes aktív munka után megérdemelt nyugdíjas éveit kezdhette meg ebben az évben.

Az intézmény minden dolgozójával munkakapcsolatban volt, mindenkihez segítőkészen viszonyult. A gazdasági iroda ajtaja mindenki előtt nyitva állt, bátran számíthattunk segítségére. Kapott feladataidat pontosan, odaadóan, a legjobb tudása szerint végezte. Ha adatokra, számokra volt szükség –a precízen vezetett táblázatai alapján – mindig tudott segíteni. A feladatok, a pályázatok megvalósításában, a versenyfeladatlapok megszerkesztésében, tanulmányi versenyek rendezésében partner volt. Iskolánkat becsülettel szolgálta, szerette a munkahelyét. Az intézmény valamennyi dolgozója szeretett együtt dolgozni vele. 2005-ben munkája elismeréseként az „Év közalkalmazottja” díjban részesítette városunk vezetősége.

A Tiszavasvári Általános Iskola minden dolgozója mindkét kolléganőnek kíván jó egészségben eltöltött, nyugodt, békés, örömteli nyugdíjas éveket!