Ugrás a tartalomra

Bázisintézmény

A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola ismét az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

 

Iskolánk 2022/23-as tanévben adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a  Tiszavasvári Kabay János Általános Iskolát érdemesnek ítélte "Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye" cím viselésére.
Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jógyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A bázisintézmény jó gyakorlatai:

- KAP-Komplex Alapprogram

    - Testmozgásalapú alprogram
     - Művészetalapú alprogram
     - Digitális alapú alprogram
     - Logikaalapú alprogram
     - Életgyakorlat-alapú alprogram

- Mérés - mintaadó intézmény - mérési jó gyakorlatok

 

 

Kapcsolattartó: Rozmanné Homoródi Ildikó
Telefon: 06-42/275-118 vagy 06-30/831-5524
E-mail: tvasvari-iskola [at] freemail [dot] hu vagy homorodiildiko [at] gmail [dot] com

 


Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok

A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola, mint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye, az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ által hirdetett Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok rendezvénysorozatba kapcsolódott be. A bázisintézmények bemutatóin a hagyományostól olykor eltérő, példaértékű pedagógiai módszerek megismerésére nyílik lehetőség, amelyek alkalmasak adott területen a hatékony tudásmegosztásra. A rendezvénysorozat központi eleme a játékpedagógia.

A tanórákon a „játék” - amely később végig kíséri az ember egész életét - legfőbb sajátossága, hogy fejleszti a gyermek személyiségét, amellett hogy örömszerző, élményszerű. Emellett a zenei képességfejlesztéshez, a művészeti tehetséggondozáshoz, a mozgás-, és érzelmi intelligenciafejlesztéshez is adunk ötleteket a hátránykompenzációs, differenciált tanulás szervezési eljárások jelentőségét hangsúlyozva.

I. program:

Szakmai program megnevezése: Élményközpontú ének – zene óra alsó tagozaton

Címe: Ének – zene tanítás másként

Programot megvalósító pedagógus: Erdei - Dankó Eszter tanító, munkaközösség-vezető

A Komplex Alapprogram jelszava: „Tanulni élmény!”. Programunk eleme a tanulók aktív tanórai részvételének támogatása, mely a pozitív élményeken keresztül valósul meg. Ennek mozgatórúgója az interaktív, a tanulók bevonásán alapuló kreatív feladatmegoldás, az együtt tanulás élménye. A bemutató foglalkozáson a hagyományostól eltérő pedagógiai módszereket mutatunk be, amelyek a játék eszközeivel teszik élményszerűvé a diákok számára az ének – zene tanulását.

II. program:

Szakmai program megnevezése: Te órád: képzőművészeti tehetséggondozás

Címe: Változatos festési technikák alsó tagozaton

Programot megvalósító pedagógus: Molnárné Balla Gyöngyi rajz – földrajz szakos tanár

Program leírás: A Komplex Alapprogram „Te órád” délutáni foglalkozás keretén belül, a képzőművészeti tehetséggondozásban rejlő lehetőségek bemutatása. Tehetséggondozó munkánk alapvető célja minden tanulóban felkelteni a feladat iránti érdeklődést, motivációt, kialakítani az elkötelezettséget, hogy a bennük rejlő kreativitás felhasználásával kibontakozzanak az átlag feletti valamint speciális képességeik.

A Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok bázisintézményi programjainkban résztvevő pedagógusok betekintést nyertek iskolánkban a KAP módszerrel oktatott élményközpontú ének –zene oktatásba és a KAP keretén belül, a képzőművészeti tehetséggondozásban rejlő lehetőségek kiaknázásába.

Hegyesné Tóth Márta

bázisintézményi koordinátor

 


Őszi Pedagógiai Szakmai Napok 2022/23.

A Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében ebben a tanévben is megrendezésre került az Őszi Pedagógiai Szakmai Napok programsorozat. A szakmai programok összeállításánál az volt a cél, hogy segítsük a kollégákat a módszerek megválasztásában, a szakmai kapcsolataik kibővítésében. A rendezvénysorozat kiemelt témái az egészséges életmódra nevelés, a tehetséggondozás, a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének-oktatásának segítése, a képességfejlesztés a drámapedagógia és a néptánc eszközeivel.

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központjának Bázisintézményeként 2022. októberében a Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola is szervezett programot az általános iskolai pedagógusok részére alsó-, és felső tagozaton is.

A tanítók és érdeklődő pedagógusok részt vehettek Gállné Gulyás Enikő tanító-informatika szakos tanár 2. osztályban tartott bemutató óráján. Az „Őszi zsongás” Művészetalapú alprogram foglalkozás témája támogatja a művészettel nevelés koncepcióját. Célja, hogy a tanulók önkifejezése fejlődjön, s ki tudják fejezni érzelmeiket, gondolataikat, meglátásaikat. Érezzék át az együtt alkotás örömét.

Az informatikai tehetséggondozás bemutató órát Tamás Viktor okleveles informatikatanár, okleveles technikatanár tartotta az informatikát tanító és érdeklődő pedagógusok számára. A program témája és célja az ECDL vizsgára való felkészülés, miközben a tanulók gyakorlati feladatok megoldásával gyarapítják tudásukat.

Az érdeklődő 20 pedagógus tartalmas óralátogatáson vett részt, ahol hasznos információkat osztottak meg a pedagógusok. Más területek tehetséggondozásához is megfelelő ismereteket szereztek.

Hegyesné Tóth Márta

bázisintézményi koordinátor


Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok 2021/22.

A Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ idén is megszervezte a Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok programsorozatot. A rendezvénysorozatot jelentős mértékben a fenntarthatóságra és környezetvédelemre nevelés, az egészséges életmódra nevelés, az iskola-óvoda átmenet megkönnyítése, a képesség – készségfejlesztés, a tehetséggondozás tematikája köré szervezték. Számos szakmai program módszertani segítséget nyújt az idegen nyelv szakos pedagógusoknak a kommunikatív nyelvoktatáshoz, az emelt szintű érettségihez, az eredményes nyelvvizsga felkészítésekhez.
A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola, mint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye is csatlakozva az előbb felsorolt témákhoz, szerepet vállalva a tehetséggondozás területén, a következő programokat hirdette meg online kommunikációs alkalmazással (ZOOM).

Út a nyelvvizsgáig: Felkészülés a középfokú nyelvvizsgára - Online műhelymunka

A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola már 14 éves múlttal rendelkezik a kéttanítási nyelvű oktatás területén. Ez idő alatt kiemelt figyelemmel kísértük a tehetséges tanulókat.
Az összegyűjtött tapasztalatok és a helyi mérési eredményeink figyelembe vételével kialakítottuk a nyelvvizsga előkészítő foglalkozások programját. A műhelymunka keretében szeretnénk bemutatni, hogyan építettük fel a programot, amelynek eredménye a sikeres középfokú nyelvvizsga bizonyítvány. A foglalkozás során kitérünk a képzés sajátosságaira, helyi adottságokra, bevált módszereinkre, mérési rendszerünkre valamint a tehetséggondozó nyelvvizsga előkészítő órákon használt forrásainkra. A műhely foglakozást vezette:

Törökné Balogh Zsófia – angol - földrajz
Rozmanné Homoródi Ildikó – angol-, informatikatanár

Irány a középiskola! Tehetséggondozó foglalkozás - Online műhelymunka

A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola Minősített Akkreditált tehetségpontként kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra. Ennek részét képezi a 8. évfolyamos tanulóink felkészítése a továbbtanulásra, a központi felvételi vizsgákra, valamint a zökkenőmentes átmenetre az általános iskola és a középiskola között.  Diákjainkat a sikeres eredmények elérése céljából sokoldalú módszertani eszközökkel készítjük fel. Tematikusan haladva nyelvi ismeretekkel, játékos nyelvi feladatokkal, nyelvhelyességi kérdésekkel, irodalmi fogalmak elmélyítésével, közmondásokkal, szólásokkal, szövegértéssel és érvelő szövegalkotási feladatokkal gyakoroljuk az egyes típusfeladatokat, melyek a központi felvételi feladatsor részét képezik. A műhely foglakozást vezette:

Bunda Józsefné - tanító, magyar tanár
Kánya Erika - matematika-fizika szakos tanár        

 

A Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok bázisintézményi programjainkban résztvevő pedagógusok betekintést nyertek, hogy iskolánk hogyan készíti fel a tanulókat a nyelvvizsgára, továbbtanulásra, központi felvételi vizsgákra.
Az érdeklődő - közel 60 - pedagógus tartalmas, részletekre kiterjedő ppt előadásokat láthatott, amit pedagógusaink tapasztalatokkal, információkkal egészítettek ki.

Hegyesné Tóth Márta
bázisintézményi koordinátor


2021/22. Őszi Pedagógiai Szakmai Napok

A Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ az idén is megszervezte az Őszi Pedagógiai Szakmai Napok programsorozatot. A rendezvénysorozat kiemelt témái az egészséges életmódra nevelés, a tehetséggondozás, a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének-oktatásának segítése, a képességfejlesztés a drámapedagógia és a néptánc eszközeivel. A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola, mint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye is szerepet vállal a tehetséggondozás területén. Ehhez kapcsolódóan hirdette meg programjait 2021. október 11., hétfőre.

„A kézilabda sportágra való előkészítés, labdakezelési és labdás ügyességi gyakorlatok szivacskézilabdával 2. évfolyamon” bemutató foglakozást Rontóné Tári Gizella testnevelés szakos általános iskolai tanár vezetésével.

A foglalkozás célja: a kézilabda sportág alapjainak megalapozása, a sportág megszerettetése; a gyermek mozgáskészségének és kognitív folyamatainak fejlesztése. Jól fejleszti a dobókészséget; jól megoldható a labdás ügyességfejlesztés. Egészen kicsi kortól, már óvodás kortól alkalmazható. Segíti a kétkezességet, a kétoldalúságot. A gyermek első versenyélményt is nyújtó találkozása a labdával. A labdával kelthető fel legkönnyebben a testnevelés, a rendszeres sportolás iránti vágy.

Ebben a tanévben bevezetésre kerülő digitális kompetenciamérés sok újdonságot, ismeretlent tartogat magában. Erről Hegyesné Tóth Márta mesterpedagógus szaktanácsadó matematika, pedagógiai mérés-értékelés szakterülettel tájékoztatta a jelenlévő érdeklődő pedagógusokat.

„Tájékoztatás az OKM digitális mérésről” műhelymunka témái az Országos Kompetenciamérés folyamatos átalakulása, digitális mérés előnyei, természettudományi területtel való kiegészítése. A mérés során használt adaptív teszt előnyei és hátrányai, Tehetségkapu interaktív feladatai. Digitális mérés előkészítése, lebonyolítása, utómunkák."

Az Őszi Pedagógiai Szakmai Napok bázisintézményi programjainkban résztvevő pedagógusok a kézilabda sportág megszerettetésével, labdás ügyességfejlesztésekkel, a labda nyújtotta verseny-, sikerélményekkel gazdagodtak. Az OKM digitális mérés előadás széleskörű tájékoztatást adott a mérés jelenlegi szakaszáról.

Az érdeklődő több, mint 40 pedagógus tartalmas óralátogatáson és előadáson gyarapíthatta információit, tudását.

            Hegyesné Tóth Márta

                                                                              bázisintézményi koordinátor


Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok 2020/21.

A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola, mint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye, az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ által hirdetett 2021. évi Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok rendezvénysorozatba ismét bekapcsolódott. A járványügyi helyzetre tekintettel ezúton is online munkaformában. A programelemek kiválasztásánál fontos volt a kollégák segítése a módszerek megválasztásában, a szakmai kapcsolataik kibővítésében. A rendezvénysorozat kiemelt témái a fenntarthatóságra és egészséges életmódra nevelés, a lemorzsolódás kezelésének módszertana, a tehetséggondozás valamint az anyanyelvi nevelés jó gyakorlatai.  Bázisintézmények és mesterpedagógus szaktanácsadók a Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központtal együttműködve vállalták, hogy az interneten keresztül lépnek kapcsolatba a pedagóguskollégákkal és más intézményekkel az előadások, a műhelyfoglalkozások tartásával valamint a tanórák/foglalkozások online közvetítésével.

Iskolánk is vállalta, hogy a foglalkozásokat feltöltött videóról megtekinthették az érdeklődő pedagógusok, utána a tapasztalatcsere Skype internetes telekommunikációs alkalmazáson keresztül történt.

„Tavasz” címmel második osztályban tartott bemutató óra a Komplex Alapprogram (KAP) szerint valósult meg. A művészetalapú alprogram lehetőségeit használta fel a kolléganő. A művészetalapú alprogram kiváló eszköz a meglévő ismeretek rendszerezésére, elmélyítésére. A művészeti tevékenységbe ágyazott fejlesztés esélyegyenlőséget biztosít, alkalmazkodik a tanuló egyéni sajátosságaihoz. A bemutatásra kerülő óra témája a tavasz, célja a társas készségek, az együttműködés, a szóbeli kommunikáció fejlesztése, a tanulási attitűd kialakítása. A tanuló a tantárgyi koncentráció keretében elmélyíti a környezetismeret órán tanultakat az évszakokról, hónapokról, növényekről. Az órát Szakácsné Rudolf Krisztina tanító tartotta.

„Szorzás, osztás gyakorlása” 4. osztályos bemutató óra is a Komplex Alapprogram (KAP) –DFHT szerint épült fel. Sok új lehetőséggel, ötlettel ismertet meg a Komplex Alapprogram. A játszva tanulás élményét nyújtja, miközben nagymértékben segíti a gyerekek szociális kompetenciáinak fejlődését. Ugyanakkor az egyénre szabott differenciálás, a tanulók közötti különbségek kezelésére ad lehetőséget. A gyerekek részére nagy élményt nyújt alkalmazása. Szeretik, várják a program keretében megvalósuló tanítási órákat, foglalkozásokat. Volosinovszki Mihályné tanító tartotta az órát.

Bízunk abban, hogy online térben is megvalósul a közös gondolkodás, az egyfajta pedagógiai szövetség az intézmények, intézményvezetők és a pedagóguskollégák között. A rendezvény lebonyolítása és az online programba való bekapcsolódás mindenképpen fejlesztette a résztvevő 22 pedagógus digitális kompetenciáját, miközben a betekintést nyertek a KAP művészetalapú alprogram és DFHT módszer rejtelmeibe.

Hegyesné Tóth Márta

bázisintézményi koordinátor

 


ŐSZI PEDAGÓGIAI NAPOK 2020.

A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola, mint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye, az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ által hirdetett Őszi Pedagógiai Szakmai Napok rendezvénysorozatba kapcsolódott be. A járványügyi helyzetre tekintettel ezúton online munkaformában. Napjainkban új és nem várt feladatokkal találkoznak a pedagógusok és a hagyományos oktatási módszereiket gyökerestől változtatni kényszerültek. A programelemek kiválasztásánál ezért most különösen fontos, hogy segítsük a kollégákat a módszerek megválasztásában, a szakmai kapcsolataik kibővítésében. A rendezvénysorozat kiemelt témái a tantermen kívüli digitális oktatás segítése, IKT eszközök alkalmazása, a fenntarthatóságra és egészséges életmódra nevelés, a differenciált képességfejlesztés valamint az intézményi fokozatok közötti átmenetek támogatása. Bázisintézmények, pedagógusok és mesterpedagógus szaktanácsadóink a Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központtal együttműködve vállalták, hogy ez alkalommal az eddigiektől eltérő formában, interneten keresztül lépnek kapcsolatba a pedagógus kollégákkal és más intézményekkel. Intézményünk foglalkozásait előzetesen feltöltött videóról tekinthették meg az érdeklődő pedagógusok, utána a tapasztalatcsere Skype internetes telekommunikációs alkalmazáson keresztül történt.

A „Könyvbarátok”-játékos könyvtárhasználati foglalkozást Gulyás Krisztina könyvtár-számítástechnika szakos tanár tartotta harmadik osztályos tanulókkal. A mesék és a könyvek birodalmában kalandoztak. Felelevenítették a könyvek jellemző részeit és adatait, majd ezek alkalmazásával a tanulók szépirodalmi és ismeretközlő könyveket mutattak be egymásnak. Ezt követően a képzeletbeli Meseország általuk felsorolt szereplőinek jellemzőit keresték meg azok pontos helyének meghatározásával a képes gyermeklexikonban. Az órát vidám figyelemkoncentrációs játék keretében történő meseolvasással zártuk, mely mesének a tanulók aktív szereplőivé váltak. A gondolkozás fejlesztésére, az önkifejezésre lehetőséget adó, valamint az önművelődésre késztető foglalkozás révén mindannyian közelebb kerültünk a könyvtár, annak lehetőségeinek és az élményt nyújtó szabadidős tevékenység, az olvasás megszeretéséhez.

„Játékos küzdőgyakorlatok”- testnevelési játékokat Petruska Zoltán testnevelés-fizika szakos tanár hatodik osztályos tanulókkal mutatta be. Fontos kiindulópontja volt az órának, hogy bemutatásra kerüljön az, hogy a testnevelési órákon tanított küzdőgyakorlatok legyenek könnyen, gyorsan elsajátíthatók a tanítási-tanulási folyamatban. Az órán szemléltetett küzdősport ismereteket rendkívül sokoldalúan láttuk bemutatva. Általános előkészítő gyakorlatokat és az elengedhetetlen nyújtó gyakorlatok kivitelezését láttuk az ismeretek átadásánál. Majd a tanóra hátralévő részében az egyszerű gyakorlatoktól a bonyolultabb gyakorlatok felé haladva örömtelivé, játékossá vált az óra a küzdőjátékok alkalmazásával.

Bízunk abban, hogy online térben is megvalósul a közös gondolkodás. A rendezvény lebonyolítása és az online programba való bekapcsolódás mindenképpen fejlesztette a résztvevő 22 pedagógus digitális kompetenciáját, miközben a játékos könyvbarát és küzdő sportok rejtelmeibe is betekintést nyertek.

Hegyesné Tóth Márta
                                                                    bázisintézményi koordinátor

 programfüzet...


A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola elnyerte az "Oktatási Hivatal Bázisintézménye 2020-2023." címet

 

Az Oktatási Hivatal második alkalommal írt ki pályázatot az "Oktatási Hivatal Bázisintézménye" cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központja illetékességi területén működő köznevelési intézmények pedagógiai eredményességének növelése érdekében olyan intézmények pályázatait várta, akik készek megosztani a már működő jó gyakorlataikat, helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, tanulmányi és tehetséggondozó versenyek, pedagógus továbbképzések számára.

A benyújtott pályázatot bíráló bizottság döntése alapján a Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola ismét elnyerte az "Oktatási Hivatal Bázisintézménye" címet a 2020-2023 időszakra.

 

A bázisintézmény jó gyakorlatai:

- Mérés - mintaadó intézmény - mérési jó gyakorlatok

- Komplex Tehetséggondozó program

- Komplex Alapprogram

 

Kapcsolattartó: Hegyesné Tóth Márta

Telefon: 06-42/275-118

E-mail: tvasvari-iskola [at] freemail [dot] hu

 


A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola, mint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye, az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ által hirdetett Őszi Pedagógiai Szakmai Napok rendezvénysorozatba kapcsolódott be 2019. október 7-én. A rendezvénysorozat kiemelt témái a fenntarthatóságra nevelés és az ökoiskolák, az egészséges életmódra nevelés, a tehetséggondozás és képességfejlesztés, a konfliktuskezelés, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatása, az esélyteremtés és hátránykompenzáció valamint az intézményi fokozatok közötti átmenetek támogatása. A rendezvénysorozat keretében a tehetséggondozást, képességfejlesztést mutatja be intézményünk bemutató órák keretében. Ahhoz, hogy ezek megvalósuljanak, szükséges, hogy jól működjön az alsó-felső tagozat közötti átmenet. Előadáson ismerhettük meg a képesség- és készségmérés eredményeinek felhasználását, alkalmazását a gyakorlatban.

„Hangolódj angolra interaktívan!”- Képességfejlesztés nyelvvizsgafeladatokkal 

Az Origo nyelvvizsga egyik témájához kapcsolódó szóbeli és írásbeli vizsgafeladatokra történő ráhangolódás, feladatmegoldások.  A fejlesztendő területek között megjelenik a beszédértés, a hallás utáni szövegértés, önálló témakifejtés, valamint az előzőleg tanult nyelvtani elemek konszolidációja is.  Az órán bemutatott feladatelemek támogatják a tanulók minél előbbi komplex középfokú angol nyelvvizsgájának megszerzését. Vámosi Zsuzsa angol nyelv és irodalom szakos tanár nyolcadik osztályban valósította meg a képességfejlesztést.

 

„Informatika tehetséggondozó foglalkozás” - ECDL vizsgára felkészítés

 A hagyományos tanórai foglalkozástól eltérően délutáni időpontokban történik az informatikai kompetenciák fejlesztése. A fő cél az, hogy a tanulók magas szintű informatikai ismeretet szerezzenek különböző témakörökben és azt alkalmazni tudják a továbbtanulás során is.

A foglalkozás jellege kimondottan gyakorlatias, a diákok a vizsgakövetelményeknek megfelelően felkészítő feladatok megoldásával mélyítik el az új ismereteket. A bemutató foglakozáson Tamás Viktor informatika szakos tanár mutatta be hetedik és nyolcadik osztályos korcsoporttal, hogyan készülnek fel a tanulók az ECDL vizsgára.

 

„A feladatlap szerkesztés módszertana” előadás keretében a teszt szerkesztés tág köréből a feladatírás rejtelmeivel ismerkedhettünk meg. A pedagógiai értékelés formái, viszonyítási problémái után a feladatok működése, szerkezete, csoportosítása szerint vizsgálódtunk. A teszt feladatainak összeállításakor formai szempontokat is figyelembe kell venni, ezeket is megismertük. Kész feladatlapokat elemeztünk a korábban elhangzott szempontok szerint, ahol kellett, javítottuk. Az előadást Hegyesné Tóth Márta mesterpedagógus szaktanácsadó tartotta.

 

A bemutató órákon, az előadáson megjelent 60 pedagógus szakmai fejlődését, a folyamatos szakmai kapcsolattartást, a közös gondolkodást, egyfajta pedagógiai szövetség létrehozását volt hivatott elősegíteni és szolgálni bázisintézményi programunk.

                                                                                    Hegyesné Tóth Márta

                                                                              bázisintézményi koordinátor

 


Tavaszi pedagógiai napok

A Tiszavasvári Általános Iskola, mint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye, 2019. április 8-án az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ által hirdetett Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok rendezvénysorozatba kapcsolódott be, melynek kiemelt témái a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatása, a hátránnyal küzdők segítése, az átmenetek pedagógiája, az egészségfejlesztés, a képességfejlesztés.

 „Szevasz tavasz” első osztályban tartott bemutató óra a Komplex Alapprogram (KAP) szerint valósult meg. A testmozgás alapú alprogram lehetőségeit használta fel a kolléganő a magyar nyelv eszközeivel. Az óra célja az élményszerzés volt. Játékos formában, a tananyagot eszközként használva történt a tanulók gondolkodásának, kreativitásának fejlesztése. Feladatként jelent meg a csoportosítás, rendszerezés a mozgásos feladatokban. Az órát Aratóné Lévai Márta tanító tartotta.

„Egészséges, mint a MAKK, nincs is nála boldogabb!” 4. osztályos bemutató óra is a Komplex Alapprogram (KAP) szerint épült fel. A művészeti-, digitális alprogramhoz kapcsolódva kézműves foglalkozást láthattunk. Az óra célja a személyiség- és társas készségek fejlesztése volt IKT eszközök használatával. A téma az egészséges táplálkozási szokás mélyítése a mindennapi életben tanultakkal ötvözve. Ehhez felhasználva az érzelmi hatás keltését a művészet különböző ágain keresztül Tóthné Mészáros Mónika tanító valósította meg.

A harmadik osztályban a bemutatóóra a koordinációs képességfejlesztés lehetőségeit tárta elénk, térbeli tájékozódás fejlesztését fordított testhelyzetekben. Mozgáskoordinációk fejlesztését különböző eszközök segítségével. A csoportmunkában való foglakozás szabályainak betartását, a szabálytudat kialakítását Gyulai Ákos tanító mutatta be nekünk.

A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének és oktatásának feladatait, és ezek gyakorlati megoldásainak lehetőségeit az általános iskolai mindennapokban Takácsné Kocsis Anikó mesterpedagógus szaktanácsadó mutatta be műhelymunka keretén belül.

A bemutató órák, foglalkozások, műhelyfoglalkozások megvalósult programjaival bázisintézményünk célja a pedagógusok szakmai módszertani fejlődése. A bemutató- foglakozások és órák utáni beszélgetések a folyamatos szakmai kapcsolattartást, a közös gondolkodást, egyfajta pedagógiai szövetség létrehozását segítették elő. A rendezvényen részt vevő 45 pedagógus egy tartalmas délután élményével távozott.

                                                                                       Hegyesné Tóth Márta

                                                                                      intézményi koordinátor


   Őszi pedagógiai napok

2018. október 9-én, a Tiszavasvári Általános Iskola, mint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye, az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ által hirdetett Őszi Pedagógiai Szakmai Napok rendezvénysorozatba kapcsolódott be. Kiemelt témái a képességfejlesztés, differenciálás, hátránykompenzáció, a pedagógiai mérés-értékelés, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatása és a hátránnyal küzdők segítése.

„Dübörög a ritmus…” címmel ritmikai- és szolmizációs készség fejlesztése volt középpontban katonazenén, magyar népdalokon és mai modern zenén keresztül bemutató óra keretében. Zenei formaérzék, ütemérzék, ritmusérzék fejlesztése ritmushangszerek segítségével, mely Erdei-Dankó Eszter tanító által valósult meg 3. osztályban.

Fel! Fel! Felvételire! Képességfejlesztés magyar órán. Az óra célja, olyan típusú kompetenciafeladatok megoldása, amely elősegíti a központi felvételi feladatsor sikeres megírását. Cél a helyesírási, nyelvtani, irodalmi ismeretek kreatív módon történő alkalmazása differenciált csoportmunkában 8. osztályban. A magyar órát Bunda Józsefné magyar nyelv és irodalom szakos tanár tartotta.   

IKT alkalmazása a 3-4. osztályban. Tudásmegosztás, tanulás-tanítás támogatása. A műhelymunkát vezette: Szűcsné Kálnási Anna mesterpedagógus szaktanácsadó. 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók azonosítása műhelymunka keretében.  A műhelymunkát Herczegné Kovács Irma mesterpedagógus szaktanácsadó tartotta.

Bázisintézményi programunk célja, hogy a tudásmegosztás, a tapasztalatcserék járuljanak hozzá a pedagógusok pedagógiai-módszertani kultúrájának bővítéséhez. A visszajelzések alapján ez sikerült is. Tartalmas, hasznosítható tudást szerzett az iskolánkba idelátogató 50 pedagógus.

 

 


 

Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok

A Tiszavasvári Általános Iskola, mint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye, az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ által hirdetett Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok rendezvénysorozatba kapcsolódott be 2018. április 16-án.

Programjaink célja a pedagógiai mérés-értékelés, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatása és a hátránnyal küzdők segítése.

Ennek keretében a közeli és távolabbi iskolákból érkező ötven kolléga három műhelymunkán vehetett részt.

Bemutató foglalkozás keretében ismerhették meg, hogy hogyan fejlesztjük tanulóink személyiségét drámajátékokkal Nagyné Lakatos Éva - pszichológus segítségével.

A Komplex Instrukciós Programmal ismerkedhettek meg a pedagógusok egy 3. osztályos magyar bemutató órán Jóniné Nagy Zita tanítónővel.

Információt kaptak a jelenlévők, hogy a DIFER méréssel és fejlesztéssel kapcsolatos módszerek és ismeretek birtokában hogyan érhetjük el azt, hogy az iskolába járás öröm legyen - Hegyesné Tóth Márta - matematika-fizika szakos általános iskolai tanárnővel és pedagógiai mérés-értékelés szaktanácsadó, mesterpedagógussal.

 


„Bemutatkoznak a Bázisintézmények”

2017. október 3-án, kedden az Oktatási Hivatal Bázisintézményeiben – a Tiszavasvári Általános Iskola és az Egyesített Óvoda - a „Bemutatkoznak a Bázisintézmények” bemutató foglalkozásain vehettek részt a megyéből érkező pedagógusok, óvodapedagógusok.

A szakmai nap megnyitóján jelen volt Gaszperné Román Margit a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója, a Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ képviselői, Moravszky Zsoltné az Egyesített Óvoda intézményvezetője és Halász László a Tiszavasvári Általános Iskola intézményvezetője. A programmegnyitó után a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola Vackor kamara néptánccsoportjának bemutatóján Szilágysági táncból kaptunk ízelítőt, majd az intézmények telephelyeiken megtartották bázisintézményi bemutatkozásukat.

A Tiszavasvári Általános Iskolában a következő bemutató foglalkozások közül választhattak az érdeklődők:

Színes levelek - A betű, a szó, a mondat és a szöveg kapcsolata - 3. évfolyam magyar tehetségcsoport Bárány Attila tanítóval;
Játsszunk matematikát! – Játékos matematikai feladatok megoldása - 3. évfolyam matematika tehetségcsoport Szűcsné Szakács Ildikó tanítónővel;
Nyelvi játékok - 8. évfolyam magyar tehetségcsoport Nagyné Gorzó Erika - magyar szakos általános iskolai tanárnővel;
Mérés, mértékegységek - 6. évfolyam matematika tehetség csoport Kató Ildikó matematika-fizika szakos általános iskolai tanárnővel.

A választott bemutató óra után lehetőség nyílt az órák megbeszélésére, azok szakmai értékelésére.

Kora délután az Őszi Pedagógiai Szakmai Napok keretén belül Kánya Erika matematika –fizika szakos tanárnő 5. osztályos tanítványaival a gyakorlatban mutatott be egy - az intézményünk Vasvári Pál út 97/a szám alatti telephelyén már bevezetett és alkalmazott Komplex Instrukciós Program (KIP) alapján felépített - matematika gyakorló órát. Az ezt követő óramegbeszélésen a KIP-el kapcsolatos megoldásokról, tapasztalataikról szóltak az érintettek: az intézményvezető és az órát tartó pedagógus, majd szakmai beszélgetéssel, kérdésekkel, válaszokkal zárult ez az igen tartalmas nap.

MEGHÍVÓ


Tiszavasvári Általános Iskola az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

 

Az Oktatási Hivatal 2016. decemberében pályázatot írt ki az "Oktatási Hivatal Bázisintézménye" cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központja illetékességi területén működő köznevelési intézmények pedagógiai eredményességének növelése érdekében pályázhattak azok az intézmények, melyek nyitottak arra, hogy szakmailag támogassák a köznevelési intézmények szakmai tevékenységét, munka eredményességét.

A pályázat célja, hogy kiválasztásra kerüljenek azok az intézmények, amelyek megosztják jó gyakorlataikat a megye intézményeivel, pedagógusaival, helyet biztosítanak továbbképzések, versenyek, műhelymunkák, bemutató órák számára. A benyújtott páylázat elbírálása után a bíráló bizottság és a Pedagógiai Oktatási Központ javaslatára az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese meghozta a döntést, mely alapján a Tiszavasvári Általános Iskola elnyerte az "Oktatási Hivatal Bázisintézménye" címet.

A Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett Tavaszi Szakmai Napok keretén belül került sor az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím átadására.

A bázisintézmény jó gyakorlatai:

- Mérés - mintaadó intézmény - mérési jó gyakorlatok

- Hétszínvilág versenysorozat - 7 fordulós komplex levelezős házi verseny 3-4. osztályosok részére

- Tehetség kerestetik! - tehetséggondozó program

 

Kapcsolattartó: Hegyesné Tóth Márta

Telefon: 06-42/275-118

E-mail: tvasvari-iskola [at] freemail [dot] hu