Ugrás a tartalomra

Covid-19 információk

 

Az Emberi Erőforrások Minisztere 29/2021. (XI.19.) EMMI határozata a járványügyi időszak köznevelési védelmi intézkedéseiről.

 


  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az Operatív Törzzsel együttműködve, intézkedési tervben foglalta össze a szükséges intézkedéseket a 2021/2022. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről.

 

A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskolában
az alábbi eljárásrendet alkalmazzuk a 2021-2022. tanévben a járványügyi készenlét idején

 

Magyarország a koronavírus világjárvány ellen elsősorban oltással védekezik. Mivel már a 12.életév betöltését követően elérhető a koronavírus elleni védőoltás, osztályra, csoportra vagy egész feladatellátási helyre vonatkozó tanügyi intézkedés főszabály szerint csak az óvodában vagy az általános iskola 1-6.évfolyamán ,valamint a fejlesztő nevelés-oktatásban történik.

 

1. TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS

Az intézmény épületeiben időszakonként alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás történik. Az intézmények vezetői ellenőrzik a takarítások végrehajtását.
A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlása alapján történik.
A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. Az Operatív Törzs a szükséges mennyiséget rendelkezésre bocsátja.

 

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.
Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt.
Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
A szülőknek az iskola épületébe való belépéskor a maszk viselése kötelező. A szülők az iskola épületébe hivatalos ügyintézés céljából léphetnek be, lehetőség szerint telefonon előre egyeztetett időpontban. Időpont a következő telefonszámon kérhető: 06 42 275 – 118
Az intézménybe csak érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkezők léphetnek be az iskola épületébe. A védettségi igazolványt a portás QR kód leolvasásával ellenőrzi.
Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről.
A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.

A tornaterem, tornaszoba, a nyelvi bontó termek, az informatika és vizuális kultúra termek kivételével az osztályok ugyanazt a tantermet használják. Ezekben a tantermekben a felületfertőtlenítést  minden szünetben elvégezzük, az osztálytermekben naponta történik a fertőtlenítés.
A testnevelés órákat az időjárás függvényében  szabad téren tartjuk. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.
Az iskolai büfében történő vásárlásra a következő szabályok vonatkoznak: sorban állás a felfestett matricákon a védőtávolság megtartásával. Az 1. órai szünet után kizárólag alsó tagozatos tanulók, a 2. óra utáni szünettől kezdődően a felső tagozatos diákok vásárolhatnak.
Az iskolabuszra vonatkozó előírások:

Az iskolabuszon a maszk viselése nem kötelező, de saját döntés alapján nyugodtan viselhető.
Minden tanuló csak arra a járatra szállhat fel, amelyen az előzetes beosztás alapján szerepel.

Nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, kulturális program) rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra: létszámkorlát szigorú betartása – a résztvevők körének korlátozása, az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés).
Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások egy napos vagy többször egy napos formában, ottalvás, szálláshely igénybevétele nélkül szervezhetők meg, belföldi úticéllal (csak ebben a formában alkalmazható). A külföldre tervezett kirándulásokat, belföldre tervezzük át.
Személyes megjelenéssel járó szülői értekezleteket tarthatunk, de előnyben részesítjük az on-line szülői értekezlet tartását.  A szükséges információkat elektronikus felületeken küldött üzenet formájában juttatjuk el a szülőkhöz, valamint az osztályfőnökök folyamatosan tájékoztatják a szülőket az aktuális információkról.

 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használata minden belépő számára kötelező.  Az intézményben, étkezések előtt és után, alaposan mossunk kezet vagy fertőtlenítsük a kezünket (a tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).
A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet kiegészítünk a folyosón elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel.
Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk.
A személyi higiéne alapvető szabályairól a tanulóknak  részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást adunk. Felhívjuk a tanulók figyelmét az úgynevezett köhögési etikettre: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés.
A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek  (a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.
Az iskolában használt taneszközöket, sporteszközöket rendszeresen fertőtlenítjük.

 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor törekszünk a környezet vírusmentességének a megőrzésére.
Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására és kézfertőtlenítésére.

Ebédeltetésre vonatkozó szabályok:

Az ebédlőben egyszerre maximum 80 fő tartózkodhat.
Az ebédeltetés osztályonként történik, az előzetesen kialakított beosztás szerint a sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.
Az ebédeltetési idősávok között gondoskodunk a felületek fertőtlenítéséről.

Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése.

 

5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az ide vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a  járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történjen.
Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.

 

6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

A 20/2012.EMMI rendelet 51.§ (2) bekezdése c) pontja értelmében az intézményvezetőnek alapos indok esetén kell a tanulói távolmaradást igazoltnak tekinteni. Ilyen indoknak tekinthető a járványhelyzetből fakadó alapos ok is, ugyanakkor – ahogyan az alapvető jogok biztosa is megállapította(AJB-2289/2021)- a tanuló hiányzásának a járványhelyzetre tekintettel ,általánosan, előre meg nem határozott időtartamra történő szülői igazolása nem tekintendő automatikusan alapos indoknak, minden ilyen szülői/gondviselői kérelmet a döntésre jogosult intézményvezetőnek a kérelmező körülménye és a járvány alakulásának függvényében aktuálisan kell mérlegelnie és időszakonként felül kell vizsgálni.
A döntés során elsődlegesen azt kell mérlegelni, hogy

- az intézményben vannak-e igazoltan fertőzöttek, fennáll-e a tanuló megfertőződésének a reális veszélye;

- a tanulónak az iskolában való jelenléte, illetve az oda-és hazajutása során mennyire biztosított a fertőzés megelőzése;

- az esetleges megfertőződésnek milyen hatása lehet a tanulóra és a vele egy háztartásban élő személyekre;

- a tanulóra és családjára nézve az érintett gyermek otthonmaradása vagy az iskolába járása nyújt-e nagyobb biztonságot a fertőzéssel szemben;

- a tanuló életkorára figyelemmel biztosítható-e felügyelete az iskolából való távolmaradás alatt.

 

7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén értesítjük a szülőt/gondviselőt akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát, és azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmény elfogad, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján tesszük meg a szükséges intézkedéseket.

 

9. KOMMUNIKÁCIÓ

Felhívjuk az iskola közösségéhez tartozók – szülők, pedagógusok, tanulóink – figyelmét, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein lehet/kell követni.
Az aktuális intézményre vonatkozó információkat folyamatosan közzé tesszük:

az iskola honlapján: http://www.tiszavasvari-iskola.hu/
az iskola facebook oldalán: https://www.facebook.com/Tiszavasv%C3%A1ri-Kabay-J%C3%A1nos-%C3%81ltal%C...
Az intézmény bejáratánál kiffüggesztve.
További információért fordulhatnak a szülők az osztályfőnökökhöz, valamint érdeklődhetnek az intézmény telefonszámán:
06 42 275 – 118