Ugrás a tartalomra

Kitüntetettek

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legeredményesebb testnevelője

Rontóné Tári Gizella

A „2022-2023-as tanév legeredményesebb testnevelője” kitüntető címet a Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola testnevelője, Rontóné Tári Gizella nyerte el! A díjátadásra egy csodálatos környezetben került sor Budapesten, az Öbölház Rendezvény Központban 2023. május 30-án. Az ünnepségen jelen volt többek között Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke, Dr. Maruzsa Zoltán, Köznevelésért Felelős Államtitkár és Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke is. Ennek a kitüntető díjnak ugyan a „2022-2023-as tanév legeredményesebb testnevelője” a neve, de ez az érdem egy életpálya nagyrabecsülése is. Egy élet munkájának az elismerése! Annak a 40 évnek, amely a minden tanítványa által Gizike néninek hívott testnevelő tanárnő lelkiismeretes munkájának szól. Annak a munkának, melyet fáradhatatlanul végez a mai napig is ugyanolyan lelkiismeretesen és lelkesedéssel, annak ellenére, hogy már a jól megérdemelt nyugdíjas napjait tölthetné. Sokan úgy gondolnánk, hogy elég volt ennyi, köszönöm. De tanárnő szerencsére nem így gondolkodik; újabb szép eredmények, újabb sikerek elérésére törekszik. Úgy gondolja, hogy a gyerekek tartják fiatalon, a gyereke közt tud megújulni, a gyerekek szeretetéből merít a további munkájához erőt. Úgy vélem, a testnevelés munkaközösség tagjaival közösen, hogy ez példamutató és követhető lehet mindannyiunk számára.

Kívánjuk Tanárnőnek, hogy az elkövetkező évben, években is hasonló sikereket érjen el tanítványaival.

GRATULÁLUNK!

 


A fenntartó Nyíregyházi Tankerületi Központ pedagógusnapi megemlékezését évek óta a Vikár Sándor Zeneiskola- Alapfokú Művészeti Iskolában tartja. A gyerekek ünnepi műsora és a virág mellett kiemelkedő munkája elismeréseként iskolánkból oklevélben részesült

2023. május 26-án:

Bacsóné Maros Edit
Hegyesné Tóth Márta
Lippai Andrásné
Rádulyné Nagy Zsuzsanna
Rontóné Tári Gizella
Tamás Viktor
Tóthné Mészáros Mónika

2022. május:

Kánya Erika

 

2019. május 30-án:

Erdei-Dankó Eszter
Gulyás Krisztina
Kánya Erika
Petruska Zoltán

 

Elért eredményeikhez szívből gratulálnunk, a továbbiakhoz pedig jó egészséget kívánunk!

 


Nagyné Lakatos Éva, Bonis Bona-díjas iskolapszichológus

A „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjat 2020. augusztus 24-én vehettem át Budapesten, az Országos Tehetséggálán Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkártól. Köszönöm mindazoknak a gyerekeknek, szülőknek, munkatársaknak, családtagjaimnak, akik nélkül ezt nem sikerült volna elérnem.

Pedagógiai ars poeticám: Legfontosabb életfeladatomnak tekintem, hogy hozzájáruljak a gyermekek életének jobbításához, az életben való boldogulásukhoz, boldogságukhoz. A játék, a mese, a kommunikáció, a cselekvő ismeretszerzés eszközeivel segíteni őket abban, hogy feltárják a bennük és a környezetükben rejlő kincseket, kiapadhatatlan örömforrásokat.

A tehetséggondozó munkát 1982-ben kezdtem a legelső és azóta is meglévő munkahelyemen, a Vasvári Pál Általános Iskolában, ami jelenleg a Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola telephelye. Éveken át napközis és magyar-orosz szakos tanárként, 2003-tól szakvizsgázott drámapedagógusként, 2009-től iskolapszichológusként segítettem a tehetségígéretek kibontakozását. 2000-2020 között Tiszavasvári és környéke nevelési-oktatási, szociális, kulturális intézményeiben és az országos elismeréseket kapott Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskolában is cselekvő részese lehettem a tehetséggondozásnak. Sok pedagógiai innovációs program kidolgozásába, megvalósításába kapcsolódtam be. Tehetségazonosítást végeztem, és személyiségfejlesztő foglalkozásokat tartottam számos tehetségműhelyben, táborban résztvevő gyermeknek. 2011 óta örömmel teljesítem a szülőknek, pedagógusoknak szóló pszichológiai előadásokra, tanácsadásokra való felkéréseket. Úgy érzem, iskolapszichológusi háttérmunkámmal éppúgy hozzájárulok tanítványaink dobogós eredményeihez, mint régi szerepeimben: anyanyelvi, versmondó, színjátszó versenyek nyerteseit felkészítő pedagógus, vagy mint Porzsolt István-, Cinka Panna-, Útravaló ösztöndíjas, Vasvári Pál-díjas tanulók mentora. Ahhoz, hogy reflektorfényben ússzon a színpad, felhangozzon a közönségtaps, szükség van a biztos támaszt nyújtó, színfalak mögötti munkára.

 2015. június hónapban a Tiszavasvári Általános Iskola pedagógusát – Molnárné Balla Gyöngyit a Nemzeti Tehetség Program "BONIS BONA - A nemzet tehetségeiért" pályázata során elismerésben részesítette.

Molnárné Balla Gyöngyi már kezdő pedagógusként felismerte, hogy háttértől függetlenül, minden tanuló érdeklődésének, képességének van egy része, amely a kézműves, alkotó munkában kiteljesíthető. Vallja, hogy a képzőművészet területén minden tanuló sikerélményhez juttatható és a legtehetségesebbek országos eredményekig is elvihetők.

A Tiszavasvári Általános Iskolában végzett pedagógus munkája mellett a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola festészet tagozatán óraadóként is tevékenykedik.

Fontos számára, hogy tanítványai megismertethessék közösségükkel, környezetükkel, azt hogy milyen alkotásokra képesek, milyen gondolatok fogalmazódnak meg bennük, s azokat hogyan tudják kifejezni. Ezért a gyerekek munkáikból rendszeresen kiállításokat rendez a nagyközönség számára. Alkotó pedagógusként is több önálló kiállításon bemutatta már alkotásait .

Tehetséggondozó tevékenységének fontos eleme még a szakmai rajzversenyekre és pályázatokra való felkészítés.

Az utóbbi néhány év országos sikereiből:

2009 Géniusz Országos tehetségnap alkalmából meghirdetett Mester és tanítványa pályázat.
2010 Lyons Békeposzter országos első helyezés, valamint közönségdíj.
2011 és 2013 Krutilla József Országos Akvarellfestő Verseny Apáczai kiadó különdíj, országos második, és harmadik helyezések.
2013 Idegsejtek titkai országos rajzpályázat első és harmadik helyezés.
2014 Astellas, az év orvosa rajzpályázat országos harmadik hely.
Hagyományok háza Karácsonyi ünnepkört bemutató pályázat országos második helyezés.
2015 Erzsébet utalvány „Adni jó” országos rajzpályázat harmadik hely.

A felsorolt tevékenységek elismeréseként, elkötelezett tehetségsegítő munkájáért Molnárné Balla Gyöngyi „kiváló tehetséggondozó” díj elismerésben részesült.

A díjakat a budapesti Vigadóban Czunyiné Dr. Bertalan Judit, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára adta át.

Gratulálunk a kitüntetésekhez, a további munkához pedig erőt, egészséget és további sok sikert kívánnak

a Tiszavasvári Általános Iskola dolgozói!

 


Bonis Bona – A nemzet Tehetségeiért

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Tehetségprogram keretében több éves kiemelkedően eredményes és áldozatos tehetséggondozó munkája elismeréseképpen Kovácsné Klicsu Katalin számára a Bonis Bona – A Nemzet Tehetségeiért díjat adományozta. A kiváló tehetséggondozó elismerést dr. Sipos Imre helyettes államtitkártól illetve dr. Kaposi Józseftől, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatójáról vette át a Tiszavasvári Általános Iskola igazgatóhelyettese 2014. március 25-én Budapesten a Duna Palotában.

Kovácsné Klicsu Katalin iskolájának kiváló pedagógusa. Munkáját hivatástudat, igényesség jellemzi. Gazdag módszertani kultúrával eredményesen valósítja meg a tehetségek felismerését, gondozását, a tanulók belső motivációjának erősítését. A 37 év pedagógiai munkája során a tehetséggondozó munkájának fő területe a matematika, valamint a testnevelés és sport. Pályakezdésétől folyamatosan tehetséggondozó műhelyekben fejleszti a matematika iránt érdeklődő kisdiákok képességeit. Kollégáival 22 évvel ezelőtt indította útjára a "Tehetség kerestetik" megyei levelezős versenyt. A Tiszavasvári Általános Iskola innovációs tevékenységének egyik mentora. 2009-ben a Tiszavasvári Általános Iskola Tehetségpont sikeres akkreditációjának előkészítésében jelentős munkát végzett. 2010-ben a referencia intézményi előminősítésnek való megfelelés érdekében jelentős koordináló szakmai produktumot nyújtott. 2010-től az évente megrendezendő Tehetségnapok egyik fő szervezője. Sokirányú iskolai tevékenysége mellett a tanári kompetenciáját folyamatosan fejleszti, és minden lehetőséget kihasznál, hogy a tehetségfejlesztés, tehetséggondozás területén felkészültségét tökéletesítse.

A mindennapos vezetői és pedagógiai tevékenysége mellett hatalmas energiát fordít Tiszavasvári és térsége iskolái tehetségsegítő, tehetséggondozó munkájának összefogására. Aktív szervező, koordináló szerepet töltött be a Térségi Tehetségsegítő Szakmai munkaközösség megalakításában. A tehetségsegítő szolgáltatások térségi hálózatának kiépítésében a tehetséggondozó térségi műhelyek létrehozása érdekében eredményes munkát végzett. A Tiszavasvári Általános Iskola Tehetségpont és a Tiszavasvári és Térsége Tehetségsegítő Tanács által szervezett tehetségnapok egyik koordinátora, szakmai megvalósítója. A Tiszavasvári Általános Iskola 2012/2013-as tanévében bevezetett komplex tehetséggondozó program egyik kidolgozója. A gazdagító programok és az alsó tagozatos matematika tehetségműhely programjának összeállításával segítette a program elindítását. A Nemzeti Tehetségprogram keretében tíz pályázat megírásában működött közre, amelyekben programvezetői és szakmai vezetői feladatokat vállalt.

Kovácsné Klicsu Katalin munkájával hozzájárult, hogy Tiszavasvári és térsége iskoláiban a tehetségsegítő munka szervezeti keretei kialakításra kerültek, tehetségműhelyek működnek, a tanulmányi versenyek rendszere kialakult, a folyamatos szakmai továbbképzés lehetősége biztosított.

A Tiszavasvári Általános Iskola minden dolgozója nevében szívből gratulálunk a rangos elismeréshez!

                                                                                                                             TÁI


„Bonis bona discere, vagyis jótól jót tanulni” ez a latin közmondás a névadója annak a kitüntetésnek, amit a Nemzeti Tehetség  Program keretében alapított az Emberi Erőforrás Minisztériuma. A „ Bonis bona –A nemzet tehetségeiért” díjjal 437 pedagógus kapott elismerést 2013. augusztus 28-án a Nemzeti Színházban rendezett ünnepségen.

A Tiszavasvári Általános Iskolában folyó tehetséggondozó munka elismeréseként az iskolánk két pedagógusa, Halászné Vári Ildikó és Bunda Józsefné számára az Emberi Erőforrás Minisztériuma  Bonis Bona - A Nemzet Tehetségeiért díjat adományozta.

Halászné Vári Ildikó ének-zene tagozatos, majd emelt szintű ének-zene oktatását végző tanítóként nagy gondot fordított az ének-zene területén tehetséges tanulók képességeinek fejlesztésére. Több száz tanítványa számos hangversenyen, ünnepségen, kulturális rendezvényen csillogtatta meg tehetségét. Házi, térségi, megyei és országos szavaló-és mesemondó versenyeken tanulói mindig előkelő helyezéseket értek el.

A „Tehetség kerestetik” megyei versenyen, a magyar nyelv és irodalom verseny gazdájaként, közel háromszáz 3.-4. osztályos tanuló versenyeztetését valósítja meg. A komplex tehetségfejlesztő, tehetséggondozó program kidolgozásában, megvalósításában aktívan vesz részt. Tehetségfejlesztő órákat tart magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgy keretében, valamint érdeklődést felkeltő foglalkozást vezet az ének-zene területén.

Megalapította a Kör-karéj Néptánc Együttest. Az együttesben a tehetségfejlesztés egészen az ifjúkorig folyik. Az együttes külföldön is többször bemutatkozott nemzetközi néptánc fesztiválokon. A táncosai közül sokan élethivatásuknak választották a néptáncot.

Tehetséggondozó munkája során nagy gondot fordít a gyerekek pihenését, feltöltődését biztosító programok szervezésére. Kirándulásokat, színház, múzeum, hangverseny látogatásokat, különböző szabadidős osztályrendezvényeket szervez.

Tehetségfejlesztést, tehetséggondozást támogató pályázatok felkutatásával, megírásával, elnyert pályázatok megvalósításával a tehetséges gyerekek fejlesztését szorgalmazza.

Mindezekért a tevékenységekért, a több évtizeden át tartó töretlen tehetséggondozó munkájáért Halászné Vári Ildikó Bonis Bona - A Nemzet Tehetségeiért díj kitüntetésben részesült, tehetséggondozó kategóriában.

Bunda Józsefné a mindennapos pedagógiai tevékenysége mellett hatalmas energiát fordít Tiszavasvári és Térsége iskolái tehetségsegítő, tehetséggondozó munkájának összefogására. Aktív szervező szerepet töltött be a Tiszavasvári és Térsége Tehetségsegítő Tanács megalakulásában. Több tehetségsegítő és tehetséggondozó pályázat megírásában, megvalósításában aktívan vesz részt. A tehetséggondozó munka színvonalának fejlesztése érdekében nagy szerepet vállal a tehetségsegítő szolgáltatások térségi hálózatának kialakításában, a mentori hálózat kiépítésében. A tehetségnapokat koordinálja, szervezi, rendezi. A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által kiírt „Felfedezettjeink” pályázatokra több esetben készített ajánlást, amely alapján a tanítványaink közül ketten díjazottak lettek. A Tiszavasvári Általános Iskolában bevezetett komplex tehetséggondozó program lelkes kidolgozója. Tehetségfejlesztő foglalkozásokat tart felső tagozatos tanítványainak, akik különböző szintű magyar nyelv és irodalom, szavaló, szép kiejtési és szónoklat versenyeken kiemelkedő eredményeket érnek el. A gyerekek szabadidős tevékenységét változatos programokkal teszi gazdagabbá.

A felsorolt tevékenységek elismeréseként, elkötelezett tehetségsegítő munkájáért Bunda Józsefné Bonis Bona- A Nemzet Tehetségeiért díj elismerésben részesült, tehetségsegítő kategóriában.

A díjakat a Nemzeti Színházban dr. Hoffmann Rózsa, az Emberi Erőforrások Minisztériumának közoktatásért felelős államtitkára adta át.

Gratulálunk a kitüntetésekhez! A kitüntetett pedagógusok további munkájához kívánunk erőt, egészséget és sok sikert!

Tiszavasvári Általános Iskola dolgozói