Ugrás a tartalomra

Magyar Kultúra Napja

 

„ A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd a jövőnek! „

Kölcsey Ferenc,  200 éve,1823. január 22-én fejezte be a Himnusz szövegének megírását. Ennek emlékére 1989 óta január 22-én ünnepeljük a Magyar kultúra napját. Ezen a napon különböző rendezvények emlékeztetnek bennünket évezredes hagyományainkra, gyökereinkre, múltunkra.  Iskolánk  8. a osztályos tanulói is emlékműsorral készültek e nap méltó megünneplésére.

Van egy dal, amit előbb megtanulsz, még mielőtt a tartalmát megértenéd. Amíg pici vagy, csak hallgatod, amikor ünnepélyeken  tiszteletadással és meghatottan éneklik együtt a résztvevők. Aztán egy idő után magad is megpróbálod énekelni, és egyre biztosabban dalolod a többiekkel. Amire az iskolában tanulsz róla, már ismered, szereted, hozzád tartozik ez a dal: a MAGYAR HIMNUSZ

„E bús imádságot dalolta ajkam

 Mikor nem is tudtam még, mit dalol,

 Csak néztem, hogy orgonás szavakban

 Ezer év búja búg a hant alól.”

A himnusz nemzeti fohászunk, amely magyarságunkat, közös hitünket, akaratunkat fejezi ki.  Kölcsey Ferenc költeménye olyan vers, amelyben a költő Magyarországot és az e hazát szerető, védelmező és az érte meghalni is kész magyar népet dicséri. Versében felemlegeti történelmünk dicsőséges eseményeit és véres küzdelmeit, veszteségeit. A bevezető és záró versszakokban, pedig Istent hívja segítségül, hogy végre boldogságban, békében élhessen a földön a magyar.  Minden népnek van nemzeti himnusza, de ilyen Istenhez szóló, védelmet kérő nem akad. Ezért is nevezzük Kölcsey himnuszát a magyar nép imádságának.

Erkel Ferenc jó húsz évvel később méltó zenét komponált ehhez a gyönyörű költeményhez.

A magyar kultúra egyidős Magyarországgal. A magyar nép életét, gondolatvilágát, hovatartozását, helyét a világban kultúránk ismerete adja. Ez mutatja, bizonyítja eredetünket, létünket.

Az elhangzott gondolatokat nemcsak eszünkkel, szívünkkel is értenünk kell, hangzott el  zárszóként a műsor végén .

 

                                                                                        Bundáné Róka Csilla