Ugrás a tartalomra

Ovisarok

 

Letölthető a 2022/23. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozást támogató, az előzetes jelentkezéshez kapcsolódó szülői tájékoztató segédlet.

segédlet...

 

Nyíregyházi Tankerületi Központ

Hirdetmény

a Nyíregyházi Tankerületi Központ illetékességi területén működő

általános iskolák 1. évfolyamára történő beiratkozásról

A Nyíregyházi Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. par. (7) bekezdése alapján továbbá a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22 par. (1) bekezdése alapján jelen hirdetményben teszi közzé az általános iskolai beiratkozás idejét, az erről való döntés és jogorvoslat benyújtásának határidejét.

Az általános iskola 1. évfolyamára történő beiratkozás ideje a 2022/2023. tanévre:

2022. április 21. (csütörtök)  8:00 - 18:00 óra

2022. április 22. (péntek) 8:00-16:00 óra

bővebben...

 

 

 

Kedves Szülők,

kedves leendő első osztályos gyerekek!

2022. szeptemberében újra tárt kapukkal várja a leendő első osztályosokat a Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola! Az intézmény vezetősége és pedagógusai is mind fontosnak tartjuk, hogy a leendő első osztályos gyerekek és szüleik minél jobban megismerhessék intézményünk nevelő-oktató munkáját és a leendő elsős tanító néniket még ebben a pandémiás időszakban is.

Intézményünkben a következő képzési formákat választhatják:

Két tanítási nyelvű tanterv szerinti képzés:

A képzés során a diákok heti 5 órában tanulják az angol nyelvet, ezek közül 1 órában angol anyanyelvű lektor pedagógus segíti az angol kommunikáció fejlesztését. A diákok több tantárgyat célnyelven, azaz angolul tanulnak. 1.,2. évfolyamon a technika és életvitel valamint a vizuális kultúra tantárgyat, 3.,4. évfolyamon belép a környezetismeret tantárgy. 5. évfolyamtól kezdve a célnyelvi civilizáció, az informatika és a természetismeret/földrajz tantárgyak tanítása történik célnyelven. A képzésnek köszönhetően évről-évre egyre több diákunk szerez középfokú nyelvvizsgát a 8. évfolyam végére.

Normál tanterv szerinti képzés:

A hagyományosnak módható képzésformát kiegészítve délutáni, tehetséggondozó foglalkozások keretein belül biztosítunk lehetőséget a tanulóknak széleskörű ismeretszerzésre angol, matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyakból.

         Minden első osztályban pedagógiai asszisztens segíti a tanító nénik munkáját és a gyerekek egyéni ütemű fejlődését. Intézményi szinten iskolapszichológus, fejlesztőpedagógus és gyógypedagógus munkája növeli a nevelő-oktató munka hatékonyságát.

         Intézményünkben 7:00 – 17:00-ig biztosítjuk a ránk bízott gyerekek felügyeletét. A jelenlegi jogszabályok értelmében minden tanulónak kötelező az iskolában tartózkodnia 8:00 – 16:00 között, ez alól szülői kérésre az intézményvezetője adhat felmentést.

         Az alsó és felső tagozatos gyerekek számára is biztosítjuk a napközis foglalkozást. A közös tanulás elősegítése érdekében alsó tagozaton a délutáni foglalkozások is osztálykeretben valósulnak meg.

         Igyekszünk diákjainkat változatos módszerekkel nevelni, oktatni. Módszertárunk bővítése érdekében két éve intézményünkben bevezetésre került a Komplex Alapprogram. A program nagymértékben hozzájárul tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek kibontakoztatásához. Alkalmas a kritikus gondolkodás, kreativitás, kezdeményezőkészség, problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, döntéshozatal fejlesztésére, az érzelmek kezelésére és a legfontosabb a diákok sikerélményhez juttatására A Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény! Ez a mottó nemcsak a délelőtti tanítási órák szervezése során valósul meg, hanem a délutáni alprogramok során is. A testmozgásalapú, digitális, művészeti, életgyakorlatalapú és logikai alprogrami foglalkozások változatos tevékenységeken keresztül biztosítják a tanulók komplex személyiségfejlesztését. A digitális alprogram keretében a diákok már első osztálytól kezdődően kapcsolatba kerülnek az informatikai eszközökkel. Felső tagozaton tehetséggondozó foglalkozásokon is biztosítjuk az informatikai ismeretek bővítését. Elmúlt évben több 7., 8. évfolyamos diákunk teljesítette az Európai szinten elismert ECDL vizsga követelményeit.

         A délutáni foglalkozások (napközi, alprogramok, tehetséggondozás, egyéni fejlesztés, felzárkóztatás) mellett iskolánk diákjai bekapcsolódhatnak a Hankó László Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és a Vásárhelyi László Alapfokú Művészti Iskola tevékenységeibe is. Ez utóbbi esetében a néptánc és festészet tagozat foglalkozásai az intézmény épületében, az iskola pedagógusai által valósul meg. A zenei oktatás esetében a gyerekek kényelmét is szem előtt tartva a legkisebbek esetében a szolfézs óráknak biztosítjuk a helyszínt.

         Pedagógusaink minden tanévben számos háziverseny szervezésével és a megyei, országos versenyekre történő felkészítéssel biztosítják a tehetségek kibontakoztatását, fejlesztését. Eredményeinket folyamatosan közzétesszük az iskola honlapján és facebook oldalán.

         A tantárgyi versenyek mellett a sportot kedvelő diákjaink számára több évtizedes szakmai múlttal rendelkező testnevelőink vezetésével kézilabdaedzéseken is részt vehetnek. Kézilabdásaink számos megyei és országos kimagasló eredményt értek el, többen közülük országos hírnévre is szert tettek.

         A tanulás mellett kiemelkedően fontosnak tarjuk a közösségépítést, a szülőkkel való együttműködést. Ezt biztosítják osztályszinten a kirándulások, a szülőkkel közös főzések és a családi napok. Iskolai szinten a hagyományos rendezvényeink mellett (Adventi műsor, Farsang, DÖK nap), a Tökfesztivál, a Mese világnapja, Zenei világnap valamint könyvtárunk foglalkozásai, versenyei biztosítják a hasznos, tartalmas, élménydús szabadidőt.

Iskolakóstoló programjainkat a jelenlegi vírushelyzetnek megfelelően szervezzük. Online bemutatkozó kisfilmjeinket és a járványhelyzethez igazított programjaink megvalósulásáról szóló tájékoztató információkat  eljuttatjuk az óvodákba valamint a tiszavasvari-iskola.hu oldalon és az iskola hivatalos FaceBook olalán is elérhetővé tesszük. A beiratkozás időpontját és annak pontos részleteit kérjük keressék online elérhetőségeinken.

Beiskolázással kapcsolatos kérdéseiket 2022. április 10-ig várjuk a kabay [dot] beiskolazas [at] gmail [dot] com e-mail címre, melyekre még a beiratkozás előtt választ adunk.

“…Állj be közénk, mert itt a helyed…”

Legyél TE is kabays!