Ugrás a tartalomra

Öko hírek

 

„A környezeti nevelés olyan értékek felismerésének és olyan fogalmak meghatározásának folyamata, amelyek segítenek az ember és kultúrája, valamint az őt körülvevő biofizikai környezet sokrétű kapcsolatának megértéséhez és értékeléséhez szükséges készségek és hozzáállás kifejlesztésében.
A környezeti nevelés hatást gyakorol a környezet minőségét érintő döntéshozatalra, személyiségformálásra és egy széles értelemben vett viselkedési mód kialakítására.” /IUCN,1970/

 

Mitől ökoiskola egy iskola?

Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A környezettudatosabb életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés egyik fő eszköze. Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák iskolafejlesztő munkájuk során azzal, hogy a jövő generációk nevelése során a környezettudatosan cselekvő állampolgár eszményképét tartják szem előtt.

Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során.

Az iskolai munkához több szálon kapcsolódik a helyi közösség. A helyi környezeti értékek és gondok részét képezik az iskola pedagógiai munkájának, a helyi pedagógiai programba beágyazottan.

 

ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA LETTÜNK


2018.09.17.


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma intézményünket a fenntarthatóságra nevelés egész intézményes megközelítése melletti elkötelezettségünkért
2018. szeptember 1. napjától ÖRÖKÖS ÖKOISKOLAI címmel minősítette. E cím elismerése annak a pedagógiai és intézményvezetési folyamatnak, melynek eredményeképp diákjaink és környezetük számára természetessé válik az egészség-, és környezettudatos életmód, a fenntarthatóság iránti nyitottság és aktívan részt vesznekezen elvek megvalósításában.

 

Olvasd tovább Ökoiskolai programunkat
és
munkatervünket itt...


 

Öko-eseményeink:

 

TÁMOP pályázataink:

„Eötvös József Program – Pedagógiai – szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló"

"Innovatív iskola fejlesztése Tiszavasváriban"

"Szeptemberi kavalkád"
 


NTP pályázataink:

"Szín-varázs"

„Magyar táj, magyar ecsettel”

"Játék(okos)ság"

"Baján kagán nyomán"


HATÁRTALANUL pályázataink:

"Erdély a legendák világa"

"Barangolások Székelyföldön"

"Barangolás Tündérországban-Székelyföls kincsei"

"Páratlan természeti szépség és irodalmi emlékek keresése Székelyföldön"

 


Korábbi tanév eseményei:

 

 

Jelenlegi tanév eseményei...