Ugrás a tartalomra

NTP-FET-12-P-0013 számú SZÍN-KÖR Tehetséggondozó Műhely

SZÍNKÖRJÁTÉK

 

A fogyatékkal élők sajátos nevelési igényű emberek. Életük nem kevesebb és nem több, egyszerűen más, másfajta emberi élet. A fogyatékos ember a betegekhez, az idősekhez és a gyermekekhez hasonlóan segítségre szorul. A Nemzeti Tehetség Program és a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma 1 000 000 Ft-os támogatásával az iskolánkban fogyatékkal élő tanulók tehetségsegítő programját készítettük el, s ezt valósítjuk meg a tanév végéig mindkét iskolai egységünkben.

 

A különböző fogyatékosságra figyelő színes műhelyprogramunkkal a sajátos nevelési igényű tanulók képességeinek fejlesztése, értékrendjük magasabb szintre emelése a célunk, hogy ezzel is segítsük társadalmi integrációjukat. A befogadó és az egyéni fejlődést biztosító programunknak köszönhetően 20-20 sérült és ép gyermek integráltan vesz részt a foglalkozásokon.

 

A NTP-FET-12-P-0013 számú SZÍN-KÖR Tehetséggondozó Műhely 60 órás programjában népmeséket, népszokásokat, ismeretterjesztő szövegeket dolgozunk fel képzőművészeti és drámapedagógiai módszerekkel, sok-sok játékkal. A művészeti nevelés másságot elfogadni segítő eszközeit használjuk fel a délutáni idősávban szervezett foglalkozásokon, mert ekkor több korosztályhoz tartozó gyermek tevékenykedhet együtt. A közös munka során létrehozott alkotás adta sikerélmény óriási közösségformáló erő, mert nagymértékben elősegíti a szociális kompetenciák fejlődését, az elfogadást. A gyerekek az alkotások közös értékelése során a másság, a másképpen is lehet elismerését, elfogadását is gyakorolják.

 

A program megvalósítására vállalkozó kilenc pedagógus: gyógypedagógus, inkluzív nevelés mestertanár, tanító, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, művésztanár mindegyike kreatív, megértő, elfogadó személyiség.  

 

A tehetséggondozásban jelentős szerepe van a családnak is. A szülőkkel együtt is szerveztünk kézműves foglalkozást, iskolai rendezvényt. A program során készült alkotásokból kiállítás készül. Az egyénre szabott módszerekkel, a motiváció folyamatos fenntartásával fejlesztjük a gyerekek erős és gyenge oldalait.

 

Nagyné Czikó Julianna, Nyitrainé Nagy Ibolya