Ugrás a tartalomra

„Tarisznyámban ezer ötlet”

NTP-FTP-13-014 „Tarisznyámban ezer ötlet”- komplex tehetséggondozó program

 

A Nemzeti Tehetség Program „A fogyatékkal élő tanulók, integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programjainak megvalósulását, tehetségsegítő szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének és a fogyatékkal élő fiatalokat fejlesztő szakemberek tehetségsegítővé válásának támogatása” című pályázati felhívására 2014. januárjában elkészítettük a korábbi sikeres pályázatok szakmai folytatását.

A Tiszavasvári Általános Iskolában a sajátos nevelési igényű tanulókat integráltan neveljük - oktatjuk. Tehetséggondozó tevékenységeinkbe ők is aktívan bekapcsolódnak pl. néptánc, képzőművészet, gazdagító programok, versenyek. Szilárd alapokat kívánunk biztosítani ahhoz, hogy SNI tanítványaink váljanak nyitottá, fogékonnyá az értékek befogadására, és kreatívvá a szerzett képességek alkalmazásában, az információk megszerzésében.

A „Tarisznyámban ezer ötlet” – komplex tehetséggondozó program a Vasvári Pál Iskolai Egységben, 20 fő tanuló bevonásával kezdte el működését 2014. februárjában.

A komplex tehetséggondozással a célunk:

a sajátos nevelési igényű tanulók képességfejlesztése, értékrendjének magasabb szintre emelése, mindezzel társadalmi integrációjuk elősegítése,
a fogyatékos tanulók erős és gyenge oldalainak megismerése, azok célirányos fejlesztése, hiszen a gyenge oldal akadályozhatja az erősebb kibontakozását pl. alacsony önértékelés, biztonságérzet hiánya. A megfelelő légkör megteremtésével kiegyensúlyozott társas kapcsolatok kialakítása sérült és ép társakkal, pedagógusokkal.

 

A program megvalósítása során a tanulók fejlődését a készség – képességfejlesztő játékokkal, drámajátékokkal és a kézműves tevékenységekkel biztosítjuk. Esztétikai nevelésük, ízlésük formálása nem csak személyiségük színesebbé tételét szolgálja, hanem fontos eszköze társadalmi beilleszkedésüknek, önkifejezésüknek is. A művészeti ágak közül elsősorban a vizuális kultúra, a manuális tevékenységek (festés, agyagozás, szövés, gyöngyfűzés, ékszerkészítés) lehetnek az önkifejezés eszközei, melyek a későbbi megfelelő pályaválasztást is befolyásolhatják.

A foglalkozásokra különböző szervezeti keretek között kerül sor: műhelymunka, múzeumpedagógiai foglalkozás, könyvtári foglalkozás, kiállítás, kirándulás.

 

A programba bevont pedagógusok mindegyike kellő tapasztalattal rendelkezik a tehetséggondozás és a fogyatékos tanulók személyiségfejlesztése területén. Részt vettek az iskola korábbi pályázatainak megvalósításában. A tehetséggondozás csapatmunka, már ha csak összetettségét tekintjük is. A sokrétű fejlesztéshez különböző területeken jártas, együttműködésre képes szakemberekre van szükség.

 

Nagyné Czikó Julianna

pályázati felelős


Tiszavasvári Általános Iskola

4440 Tiszavasvári Ifjúság u. 8.

E-mail: tvasvari-iskola [at] freemail [dot] hu  Honlap: www.tiszavasvari-iskola.hu

Tel.: 42/275 118