Ugrás a tartalomra

NTP-KKI-B-15-0213 - "Baján kagán nyomán"

A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása NTP-KKI-B-15-0213 Baján kagán nyomán


Baján kagán nyomán –Tehetséggondozó program a 4. a osztályban

A Nemzeti Tehetség Program keretében benyújtott Baján kagán nyomán c. nyertes pályázatunk egy sokféle tevékenységre épülő projekt.  A 4. a osztály tanulói május 20-ig múzeumi, kézműves, irodalmi foglalkozások részesei lehetnek. A helyi múzeumban a régészeti leleteket vizsgálhatják, és a program során az iskolában tarsolylemezt domborítanak, ékszereket készítenek, s megismerkednek a honfoglalás kori ételekkel. Könyvtári kutatómunkával ismereteket szereznek a szarmaták, szkíták, kelták életéről, irodalmi szövegeket dolgoznak fel. A Szentendrei Skanzenben és a Nemzeti Múzeumban múzeumpedagógiai foglalkozásokon indulhatnak a nebulók Baján kagán nyomába. A közösen létrehozott meséhez jelmezeket készítenek, s a záró foglalkozáson a szülők előtt előadják a mesét. A hosszú hetekig folyó kitartó munkáért színházi előadást kapnak jutalmul a gyerekek.  A keletkezett kézműves alkotásokat az iskolai közösségnek is bemutatják. A program célja, hogy különböző módszerekkel, foglalkozási típusokkal, tevékenységekkel megalapozza a hazához, annak földjéhez, lakóihoz, nyelvéhez, emlékeihez, kultúrájához való ragaszkodást. Az iskola pedagógusai mellett múzeumpedagógiai szakemberek segítik a szakmai munkát.

A pályázati projekt felelősei:

                     Kovácsné Klicsu Katalin, Halászné Vári Ildikó, Nagyné Nyilas Ildikó.

Tiszavasvári, 2016. február 02.


Kirándulás Budapestre

A Tiszavasvári Általános Iskolából 2016. április 26-án a „Baján kagán nyomán” NTP-KKI-B-15-0213 pályázat részt vevői Budapestre utaztak. Honfoglalás kori ismereteiket bővítették a Magyar Nemzeti Múzeumban.  Majd időutazást tettek a Szentendrei Skanzenben. Itt őseink életét bemutató épületekkel, használati tárgyaival ismerkedtek. A szép környezetben jutott idő egy kis játékra is. Este 8 órakor szép élményekkel tértek haza Tiszavasváriba. Élményeiről számol be elbeszélésében Bodó Tamás tanuló.


 

„Baján kagán nyomán” NTP-KKI-B-15-0213 pályázat megvalósítása

 

                  „Baján kagán nyomán” NTP-KKI-B-15-0213 pályázat megvalósítása

A Tiszavasvári Általános Iskolában 2016. 01. 11-től 2016. 05. 20-ig valósult meg a „Baján kagán nyomán” című NTP-KKI-B-15-0213 pályázat. A program elérte célját, mert a programba beválogatott 25 tanuló élményszerűen, tevékenykedve ismerkedhetett Baján kagán, Árpád vezér és más történelmi személyekről szóló mondák alapján a Honfoglalás korával.

A gyerekek a téma feldolgozása során rajzokat, kisplasztikai alkotásokat, ékszereket készítettek, táncoltak, énekeltek, szöveget alkottak. 5000 év titka között járva paleolit ételeket készítettek, régészeti leleteket szemléltek a helyi Vasvári Pál Múzeumban, a Magyar Nemzeti Múzeumban, a Szentendrei Skanzenben. A múzeumpedagógiai foglalkozásokkal bővítették ismereteiket, gazdagították képességeiket. Kutatómunkával közelebb kerültek őseink életéhez, jobban megismerték e történelmi kort, annak nehézségeit, dicsőségeit. Megalapozottabb lett az az érzés, amely a hazához, annak földjéhez, lakóihoz, nyelvéhez, emlékeihez, kultúrájához érzett ragaszkodást jelenti. A téma feldolgozás során fejlődött tanítványaink szövegértő, szövegértelmező képessége. Információk, adatok kikeresésével tanulási módszertanuk is bővült. Fontos cél volt az események közötti összefüggések megtalálása, az olvasottak, a látottak alapján jellemek felismerése, példaképek választása, a pozitív minták követése.

A témával való ismerkedés során a színes módszerek alkalmazása, a különböző helyszíneken megtartott foglalkozások, a változatos eszközök biztosítása hozzájárult a diákok más-más képességeinek mozgósításához.  Így nagyobb lehetőség adódott tanítványaink képességeinek megismerésére, a tehetség felismerésére. Az oldottabb légkörben az iskolai helyzetben alulteljesítők is megmutatták tehetségvonásaikat.  A közös tevékenységünkben a tanulók megismerték az alkotás, a munka örömét, sikeresnek érezték magukat.

A szülők is bekapcsolódtak a programba. A közös mesélésen, a budapesti kiránduláson, a záró eseményen való részvétel által szerves részesei voltak a tehetséggondozó programunknak, így bővebb betekintést kaptak az iskolai munkába. Láthatták, hogy gyerekeik játékosan, tevékenykedve jutottak új ismeretekhez.

A pályázat során a tanulók 20 órában végeztek irodalmi, 12 órában manuális tevékenységet. 15 órában vettek részt múzeumpedagógiai foglalkozáson a helyi Vasvári Pál Múzeumban, a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Szentendrei Skanzenben. Négy órában végeztek könyvtári és internetes kutatómunkát, 2 órában foglalkoztak az internet, a média információ-megosztási lehetőségeivel. Honfoglalás kori ételeket készítettek 2 órában és rendszerező munkát végeztek 5 órában.

A tanulók jutalomként kétszer vettek részt színházlátogatáson. A helyi Dezsavü Színkör és a Miskolci Nemzeti Színház gyerekeknek szóló előadását nézhették meg.